Het afgelopen jaar is de aandacht voor christendemocraat.nl verder toegenomen. Met name opiniestukken over de lijsttrekkersverkiezing, de mogelijke verrechtsing van het CDA en de Brabantse FVD-samenwerking hebben discussies binnen en buiten de partij aangewakkerd – en opbouwende discussie is gezond. Teveel nadruk op de actualiteit creëert echter het gevaar slechts de waan van de dag te volgen. Als tegenwicht hebben we daarom als redactie besloten om ook met verdiepende series te werken.

Christendemocratische kopstukken
Onlangs vierden we het 40-jarig bestaan van het CDA, maar de (internationale) christendemocratische beweging kent uiteraard een veel langere geschiedenis. Nog vóór de oprichting van de CDA voorlopers ARP, CHU en KVP, werd in 1847 al “Ongeloof en Revolutie” door Groen van Prinsterer gepubliceerd. Hierin werden religieuze uitgangspunten gevormd voor de beoefening van politiek. De Canon van de Christendemocratie (p. 7) identificeert daarom Van Prinsterers publicatie als startpunt van christendemocratisch denken en handelen in Nederland.

Om die rijke christendemocratische geschiedenis die daarop volgde verder uit te pluizen, publiceren we de komende maanden over de levens, verhalen en ideeën van christendemocratische kopstukken zoals Abraham Kuyper, Hannie van Leeuwen en Ruud Lubbers. Hun ideeën over politiek en verantwoordelijkheid nemen we opnieuw onder de loep met als leidende vraag: wat kunnen we nú van hen leren?

Het is geweldig om inspirerende voorbeelden te kennen die je kunnen aanzetten om jezelf te ontwikkelen en je in te zetten voor een nobel doel.

Pobody’s nerfect
Als docent bedrijfsethiek bespreek ik met studenten dikwijls de belangrijke rol van voorbeeldfiguren in organisaties. Het is geweldig om inspirerende voorbeelden te kennen die je kunnen aanzetten om jezelf te ontwikkelen en je in te zetten voor een nobel doel. Maar het hebben van grote voorbeelden waar iedereen naar opkijkt is ook kwetsbaar. Een eenzijdige belichting van iemands “grootsheid” kan het zicht op mindere kanten, problematische opvattingen en foutieve gedragingen wegnemen. Daarom is het belangrijk om nu al vast te stellen dat niemand, inclusief de eerdergenoemde namen, perfect is.

Inspireren en activeren
Deze nieuwe serie is dus niet bedoeld als een oproep tot persoonsverheerlijking, maar eerder als een inspiratiebron waaruit we anno 2020 kunnen putten. Bij het schrijven van de artikelen doen we ons best om, net als Groen van Prinsterer schreef in zijn Handboek der Geschiedenis van het Vaderland, ons niet “van licht en schaduw met ongeoorloofd overleg en eenzijdige voorkeur” te bedienen. Ik hoop dat onze serie zo helpt om een goed beeld te krijgen van kopstukken uit de geschiedenis van de christendemocratie en hun ideeën. Alvast veel leesplezier!

Wil je ook een bijdrage leveren voor deze serie? Kijk dan hier of neem direct contact met ons op over je idee (info@christendemocraat.nl of @cdavisies op Twitter).