Nu het CDA verkiezingsprogramma en de concept kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bekend zijn geworden is het tijd om ons voorzichtig voor te bereiden op de komende campagne. Speciaal hiervoor organiseerde het netwerk-in-oprichting “CDA Midvoor” op 22 oktober een webinar met Alex Krijger, één van de schrijvers van het evaluatierapport van de campagne van de laatste verkiezingen. De gruwelijk verloren verkiezingen voor Provinciale Staten en Eerste Kamer en de grootste nederlaag in de geschiedenis van het CDA. Welke lessen moeten we meenemen naar de komende verkiezingen?

Reset
Voordat Alex Krijger de analyse presenteerde, deed hij een voorzet in de vorm van twee video’s. De eerste video ging vooral over de huidige coronacrisis (The Great Reset) en de andere video was een samenvatting uit de prachtige autobiografische film van Attenborough (A life on our planet). De twee video’s samen hadden een simpele boodschap: denk niet dat we na de coronacrisis op de oude voet door kunnen gaan. Mooie setting om over een verkiezingsnederlaag te gaan spreken.

Analyse
De analyse werd snel gemaakt: in de afgelopen campagne werd teveel op veilig gespeeld. De organisatie was prima, maar vertrouwen in de uitvoering ontbrak en inhoudelijk was het te weinig onderscheidend. Een paar interessante uitzonderingen, zoals in Zeeland, lieten zien dat een meer gerichte, persoonlijke campagne wel werkte.

Tegelijk werd de analyse al snel gelaten voor wat deze was. Krijger bracht een reeks van stevige woorden en uitspraken naar voren, met de noodzaak van een ‘reset’ op de achtergrond steeds aanwezig.

Moed
Twee woorden kwamen steeds terug: ‘moed’ en ‘inhoud’. We hebben moedige politici nodig die werken vanuit het algemeen belang en dat op basis van een inhoudelijke analyse. Inhoud eerst, dan de rest. Het is die inhoud die voor eenheid op de langere termijn zorgt, niet het najagen van allerlei verschillende kiezersgroepen.

We hebben moedige politici nodig die werken vanuit het algemeen belang en dat op basis van een inhoudelijke analyse.

We moeten een brede volkspartij zijn, herkenbaar voor velen: open, breed, inclusief. Met een inhoudelijke boodschap gebracht door inspirerende personen die als boegbeeld kunnen fungeren – en dus herkenbaar aan hun moed. Ondersteund door een campagne die professioneel is, maar niet gemaakt door spindocters. Professioneel, maar zonder gekkigheden.

Flirten met Groenlinks?
De deelnemers aan de bijeenkomst brachten ook hun eigen wensen en voorbeelden in. Halfhartige standpunten, bijvoorbeeld als het gaat om Europa, Moria en het klimaat, worden als niet behulpzaam gezien. Een middenkoers hoeft niet kleurloos te zijn. Vaak werd de parallel met Duitsland getrokken: Merkel is en blijft het grote voorbeeld. De leidende rol van Duitsland in Europa sprak ook tot de verbeelding, en enkelen voorspelden dat CDU-CSU waarschijnlijk de Groenen als concurrent en coalitiepartner krijgen in de volgende Duitse verkiezingen, en dat het in Nederland misschien ook die kant op kan gaan. Moeten we daar niet meer op inspelen?

CDA Midvoor kan het beste worden samengevat in termen van ‘betrokken achterban’.

Midvoor
Dit was de tweede (digitale) bijeenkomst van Midvoor. Wat voor gezelschap is het? Het kan het beste worden samengevat in termen van ‘betrokken achterban’. Aan het woord kwamen vooral de veteranen van de partijvernieuwing: leden die voorheen bijvoorbeeld de dertigersgroepen hebben opgericht en trekkers zijn geweest van verkiezingsprogramma’s en allerlei commissies gericht op de toekomst. In de groep zaten ook ‘echte’ dertigers, maar die lieten zich nog iets minder horen.

Vaak worden netwerken als deze opgericht als een reactie op ontwikkelingen die niet in de ogen van de leden niet de goede kant opgaan. Dat zal voor dit netwerk ook gelden, maar in deze bijeenkomst bleef de toon van de discussie onverminderd positief en toekomstgericht. Pas aan het einde van de bijeenkomst kwam Midvoor zelf aan de orde. Alex Krijger riep daarbij de herinnering aan de oprichting van de dertigers op. “Niet bang zijn”, zo zei hij toen en nu richting het partijbestuur. Netwerken als deze brengen het noodzakelijke debat terug in de partij.

Netwerken als CDA Midvoor brengen het noodzakelijke debat terug in de partij.

En nu scoren
Zelf heb ik mij bewust niet aangemeld lid van Midvoor. Als man van het midden teken ik voor alle dingen die hierboven gezegd zijn, dus natuurlijk moet er een plek zijn voor gesprekken als deze. Heel goed zelfs. Laat er meer van dat soort plaatsen komen, voor elk geluid. Of dat betekent dat er een formele erkenning moet komen, inclusief stemrecht op het congres, is voor mij de vraag.  

In mijn eigen analyse zie ik nu vooral Nederlandse voetballers die wereldklasse zijn in de verdediging en slechts een enkeling op het middenveld. Waar zijn de scorende spitsen gebleven vol ‘druk naar voren’? Het is zeker niet slecht om in de politiek nu een midvoor te hebben. Laat maar scoren!

Peter Noordhoek is delegatieleider provincie Zuid Holland en voorzitter van het bestuur van christendemocraat.nl.