Visie

Visie en uitgangspunten

ChristenDemocraat.nl is een onafhankelijk opinieplatform dat wil bijdragen aan de ontwikkeling van het christendemocratische gedachtegoed in Nederland. We vinden het belangrijk om onderwerpen die (nog) niet op de politieke agenda staan te verkennen en om CDA’ers aan te moedigen om daar over mee te praten. Dit omdat we geloven dat je als politieke beweging continue moet bedenken hoe je de ontwikkeling in de wereld van vandaag moet beoordelen vanuit je vertrouwde gedachtegoed. Op ChristenDemocraat.nl kan dus “out of the box” gedacht worden.

Voor onszelf hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd die de randvoorwaarden vormen om onze doelen te bereiken:
• ChristenDemocraat.nl is volledig onafhankelijk van enige formele (partij)structuur;
• De site brengt bekende en onbekende opiniemakers van binnen én buiten het CDA bij elkaar;
• De site wordt kwalitatief op peil gehouden door een breed en professioneel redactieteam.