7 Articles by

Berend van der Kolk

Berend van der Kolk is hoofdredacteur van christendemocraat.nl en werkt als universitair docent management control en bedrijfsethiek aan de IE Business School in Madrid.