Schrijf mee

Artikel insturen
ChristenDemocraat heeft als doel om visievorming en discussie binnen én buiten het CDA te stimuleren. We willen een platform zijn voor CDA-leden en kiezers met een mening. Daarom nodigen we je uit om artikelen met jouw visie op een bepaald onderwerp met ons te delen, om via social media of op deze website de discussie aan te gaan en vragen we regelmatig CDA’ers om hun visie te delen.

ChristenDemocraat ontvangt graag artikelen van betrokken CDA leden of stemmers. Onze redactieleden kunnen je helpen met het aanscherpen van het artikel. Voor artikelen op deze website gelden te volgende richtlijnen

  • De maximale lengte is 600 woorden
  • Het artikel gaat over politiek en/of maatschappelijk relevante onderwerpen
  • Het artikel is geschreven vanuit christendemocratisch oogpunt of draagt bij aan het ontwikkelen van het Christendemocratisch gedachtegoed

Christendemocraat is een platform om ideeën uit te wisselen en te discussiëren. Daarom moedigen wij je aan om je artikel zo scherp mogelijk te schrijven:

  • Kort en bondig taalgebruik, zo min mogelijk vaktermen
  • Neem duidelijk stelling. Prikkel je lezer om ook iets van het onderwerp te vinden!
  • Zeg niet “dat er iets moet gebeuren aan…” maar kom met concrete voorstellen
  • Onderbouw je mening met duidelijke argumenten
  • Ontstijg de waan van de dag

Als je weinig ervaring hebt met het schrijven van artikelen of als je een keer wil sparren om je artikel te verbeteren dan helpen onze redactieleden je graag! Onze redactieleden lezen met de ingezonden artikelen mee en doen suggesties voor aanscherping of verbetering. Hou er dus rekening mee dat je artikel niet altijd meteen geplaatst wordt na inzending. Samen met de redactie kun je het artikel bijschaven alvorens het gepubliceerd wordt.

Af en toe wordt een artikel van onze website ook overgenomen door landelijke media, dit gebeurt echter altijd in goed overleg met de auteur (zie bijvoorbeeld het opiniestuk over in het Nederlands Dagblad en het stuk over rentmeesterschap en solidariteit in het Reformatorisch Dagblad).

Stuur bij je artikel ook altijd een korte biografie mee. Ook is het leuk als je in je artikel links plaatst naar relevante websites of nieuwsberichten waar jouw artikel betrekking op heeft.

Tips
Mis je bepaalde onderwerpen? Zou je graag de visie van bepaalde CDA’ers op een onderwerp horen? Laat het ons weten! De redactie gaat met jouw tip aan de slag! Graag ontvangen we je tips en/of je artikel op barendtensen@gmail.com.