Vacatures

Vacatures
Christendemocraat.nl is het onafhankelijk platform waar de discussie over de christendemocratie kan worden gevoerd. Juist in deze tijd is daar behoefte aan. Ook jij kan hier aan bijdragen! Dit kan door een artikel te schrijven, een financiële bijdrage te doen voor de kostendekking of op een structurele manier, door je in te zetten als redacteur of bestuurslid.

Op dit moment zijn er drie concrete vacatures.
– Redacteur: als redacteur heb je ideeën voor artikelen, mobiliseer je je netwerk om ook mee te schrijven of denken, redigeer je binnenkomende artikelen en schrijf je zelf mee.
– Bestuur (x2): we hebben op dit moment twee vacatures voor het bestuur. Het bestuur maakt het platform mogelijk en is klankbord voor de redactie.

Wie wil een bijdrage leveren aan de christendemocratie?
Reacties op bovenstaande vacatures zijn welkom op ons emailadres: info@christendemocraat.nl. Vergeet niet je telefoonnummer, een korte motivatie en een korte introductie van jezelf toe te voegen aan je reactie. De uiterste datum om te reageren op bovenstaande vacatures is 1 juni.

Voor meer informatie over het werk als redacteur kan je contact opnemen met Berend van der Kolk (hoofdredacteur) en voor meer informatie over het werk van het bestuur kan je contact opnemen met Peter Noordhoek (voorzitter bestuur).