Juist nu de partij door een moeilijke periode gaat zie ik er naar uit om als hoofdredacteur de gezonde discussie te helpen faciliteren en met enkele nieuwe redactieleden de accenten te verleggen.

Discussie
Discussie staat in het ‘politieke wereldje’ gelijk aan gedoe. Toegegeven, in verkiezingstijd is het niet handig je te verliezen in een koersdiscussie. Dan moet er een dijk van een verhaal staan en het liefst ook nog een kieslijst vol met overtuigende ‘dragers’ van dit verhaal. Het liep voor het CDA, mede door omstandigheden, allemaal iets anders. De belofte van het ‘Zij-aan-Zij’ rapport, dat bij veel CDA’ers op instemming kon rekenen, werd onvoldoende waargemaakt. Het deed zelfs enkele doorgewinterde christendemocraten ertoe bewegen hun lidmaatschap (voorlopig?) op te zeggen. De kloof tussen woorden en daden werd als ongemakkelijk ervaren. Op 14 juli verscheen hier een mooie column over op dit opinieplatform: Van ‘misschien tot ziens’ naar ‘welkom terug’. De kern: velen van hen die zich even niet meer thuis voelen bij de partij noemen zich nog altijd christendemocraat.

Het moet weer duidelijk worden waar de partij voor strijdt.

Structurele herinterpretatie
Verkiezingen zijn echter van voorbijgaande aard. En zelfs kopstukken, bewindspersonen en de huidige generatie CDA-volksvertegenwoordigers, hoeveel waardering ik ook heb voor hun volharding de afgelopen tijd, zijn in principe passanten. Het gedachtegoed blijft.

Discussie over dat gedachtegoed is op zichzelf gezond. De grondslagen – rentmeesterschap, publieke gerechtigheid, solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid – zijn geen statisch geheel. Er zal altijd een bepaalde binding blijven met voorgaande opvattingen, anders komt het helemaal los te staan. Maar op basis van nieuwe maatschappelijke uitdagingen zullen ze structureel geherinterpreteerd moeten worden om relevante oplossingen te bieden. Daarbij: door het dominante liberale denken zijn we langzaam gaan geloven dat we geen visie op het goede meer mogen hebben, geen diepgravende beschouwingen over de staat van het land en Europa. Maar als je geen visie op het goede meer mag hebben, hoe weet je dan of je het goed doet? De eerder genoemde grondslagen bieden bij uitstek aanknopingspunten om weer tot zo’n visie te komen. Daar zijn velen het wel over eens. So let’s discuss! Alle denkkracht is daarbij welkom.

Ruimte bieden voor denkers van toen en nu die niet direct tot de ususal suspects worden gerekend.

Prikkelen
Christendemocraat.nl heeft hier de afgelopen jaren een platform voor geboden en zich onderscheiden door kritisch, maar steeds constructief en met enige afstand van de partij mee te denken. Auteurs droegen vanuit een grote diversiteit aan expertises bij, ondersteund door een bevlogen redactie. Juist nu de partij door een moeilijke periode gaat zie ik er naar uit om als hoofdredacteur dit werk voort te zetten en met enkele nieuwe redactieleden (aan talent bij het CDA nooit gebrek!) de accenten te verleggen en de gezonde discussie te faciliteren. De diepgang opzoeken door ruimte te bieden voor denkers van toen en nu die niet direct tot de ususal suspects worden gerekend. Maar altijd met een ferme grip op de dagelijkse praktijk: concrete doorvertalingen van het gedachtegoed.

So let’s discuss! Alle denkkracht is daarbij welkom.

We willen de dragers van het gedachtegoed die nu in de politieke arena’s staan prikkelen en de partij uitdagen meer vanuit de leefwereld van mensen te denken in plaats van de systeemwereld van regeltjes en procedures, zoals in het Rapport Van Zwol over de herkenbaarheid en het profiel van het CDA dringend wordt geadviseerd. Het moet weer duidelijk worden waar de partij voor strijdt.

Hoopvol perspectief
De roep om een hoopvol perspectief zal nooit verstommen. Sterker: we staan voor grote uitdagingen. De klimaat- en stikstofproblematiek, sociale ongelijkheid en de wooncrisis lossen zich niet vanzelf op. En wat te denken van globalisering en digitaal burgerschap? Enfin, u hoort van ons. Enthousiast? Zin om in de pen te klimmen? Schroom niet een mailtje te sturen naar info@christendemocraat.nl.

Met vriendelijke groet,

Barend Tensen
Hoofdredacteur christendemocraat.nl