Carina van Os is tot september 2020 hoofdredacteur van het CDJA ledenblad “Interruptie” en komt vanaf deze maand bij het redactieteam van christendemocraat.nl in de plek van Rogier Havelaar. Carina is al jaren lid van het CDA en studeert aan de Universiteit Leiden Europees recht en international studies. We zijn erg blij dat ze ons redactieteam komt versterken en zien dit interview als een mooie online kennismaking.

Wanneer wist je dat je een christendemocraat was?
Tijdens mijn middelbare schoolperiode raakte ik steeds meer geïnteresseerd in politiek en aan het eind van die periode ook in partijpolitiek. Uiteindelijk ben ik lid geworden van het CDA omdat ik me kon vinden in een middenpartij met christelijke waarden en normen, die oog heeft voor wat er in de samenleving gebeurt en ook lokaal erg actief is.

Wat is een belangrijke eigenschap waarover een christendemocraat zou moeten beschikken?
Ik denk dat bedachtzaamheid een belangrijke eigenschap is. Mede omdat standpunten ontstaan en aangescherpt worden door discussie in en input vanuit de samenleving, of meer specifiek de partij, die divers is, is het belangrijk om goed na te denken over verschillende motieven en redenen voor tot een beslissing of oordeel te komen, om aan iedereen recht te kunnen doen.

Waar zou iedere christendemocraat het mee eens moeten zijn?
De afgelopen tijd was het een veelbesproken onderwerp, maar naar mijn idee zou een christendemocraat het eens moeten zijn met het opnemen van 500 vluchtelingenkinderen in Nederland. Ik denk dat meerdere CDA uitgangspunten hier ook voor pleiten, denk bijvoorbeeld aan publieke gerechtigheid en solidariteit. Het gaat namelijk om kinderen, die per definitie kwetsbaar zijn, alleen zijn, en in kampen in Griekenland leven.

Allereerst is het belangrijk om deze kinderen te helpen, ze zijn immers kind, alleen, en leven in een kamp. Wijzen publieke gerechtigheid en solidariteit ons dan tot de beslissing om hen daar te laten zitten? Of om hen op een twijfelachtige manier proberen te helpen in Griekenland? Ik denk het niet. Ten tweede gaat het ook om het helpen van en solidair zijn met Griekenland, waar veel meer vluchtelingen arriveren en verblijven dan in Nederland.

Ik denk dat we tussen de discussies over corona, het leenstelsel en stikstof door soms vergeten dat we het alsnog heel erg goed hebben in Nederland. We zijn echt wel in staat deze kinderen te helpen, als de wil er maar is.

Ik denk dat we tussen de discussies over corona, het leenstelsel en stikstof door soms vergeten dat we het alsnog heel erg goed hebben in Nederland.

Welk boek zou elke christendemocraat moeten lezen?
Een boek dat elke christendemocraat in het huidige tijdperk in ieder geval zou moeten lezen, is “Wat is populisme”, geschreven door de politicoloog Jan-Werner Müller. Müller bespreekt in dit boek wat populisme nu precies is, de risico’s die het kan vormen voor democratie en rechtsstaat, en hoe er het beste mee om kan worden gegaan. Hij maakt bovendien een duidelijk onderscheid tussen praten met populisme en praten als populisten, en benadrukt dat populistische kaders niet overgenomen hoeven te worden door andere partijen.

Debatteren met populisten is goed, maar opgepast moet worden voor het (onbewust) overnemen van hun gedachtegoed. Het vorige verkiezingsprogramma van het CDA kon de rechtsstatelijke toets (denk aan de bescherming van fundamentele rechten en toegang tot de rechter) niet probleemloos doorstaan. Ik hoop dat aankomend verkiezingsprogramma dat wel kan. Misschien dat Müller daar een beetje bij kan helpen.[1]

Debatteren met populisten is goed, maar opgepast moet worden voor het (onbewust) overnemen van hun gedachtegoed.

Wie uit de politieke geschiedenis is voor jou een belangrijke inspiratiebron?
Recent verscheen in de Interruptie een interview met Jeltien Kraaijeveld. Zowel haar geloof als haar inzet voor en visie op emancipatiezaken vormen voor mij een inspiratiebron. Ook vond ik mooi hoe ze over het recent overeengekomen vrouwenquotum zei: “Het moest eigenlijk niet nodig zijn, maar soms kan het wel helpen.”.

Waar zou het CDA zich de komende vijf jaar wat jou betreft vooral mee bezig moeten houden?
Er zijn ontzettend veel dingen waar het CDA zich mee bezig moet houden, maar ik zal deze vraag beantwoorden als student in het leenstelseltijdperk. Het leenstelsel moet worden afgeschaft – of sterk worden aangepast – en een soort basisbeurs moet terugkomen. Net zo belangrijk is dat ook aanzienlijke compensatie wordt geboden aan de studenten die hebben gestudeerd in de tijd waarin het leenstelsel van toepassing was. Gelukkig klinken er steeds meer geluiden vanuit allerlei politieke partijen om het leenstelsel ook daadwerkelijk terug te draaien.

Wat is het meest aanprekende CDA-uitgangspunt wat jou betreft?
Ik vind alle uitgangspunten erg belangrijk, maar ik denk de meest aansprekende publieke gerechtigheid, wellicht door mijn achtergrond als rechtenstudent. Ik vind het belangrijk dat mensen recht wordt gedaan, zoals ook Pieter Omtzigt eerder op deze website beargumenteerde.

Bedankt Carina! Welkom bij het team en succes met je redactiewerk voor christendemocraat.nl!


[1] Zie in het bijzonder pagina 95 t/m 123 van dit boek.