In onze themareeks houden we ons bezig met vragen zoals ‘wat is de christendemocratie?’, maar ook zijn we geïnteresseerd in de vraag ‘wie is een christendemocraat?’ Met de lijsttrekkersverkiezingen binnen het CDA voor de deur leek het ons gepast om een gerelateerde vraag voor te leggen aan de kandidaat lijsttrekkers. De redactie van christendemocraat.nl legde Mona Keijzer, Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt alle drie dezelfde vraag voor: “Waarom ben jij een christendemocraat?” De antwoorden die zij gaven lees je in deze bijdrage.

Mona Keijzer
“De Christendemocratie is mij met de paplepel ingegoten: “Je werkt voor je brood, je ziet om naar elkaar en draagt de wereld in knappe staat over aan de volgende generatie.” Ik ben geboren en getogen op Volendam. Een voormalig vissersdorp waar vroeger de mannen door de week op zee waren en de vrouwen de boel bestierden. We kwamen door donkere tijden heen omdat we samenwerkten en naar elkaar omzagen. Ook nu. In Nederland, binnen Europa. Verbinding zoeken, de menselijke maat voorop zetten in besluitvorming, de kracht van de samenleving als oplossing zien voor de uitdagingen waar we nu voor staan.

“De komende jaren zullen zwaar zijn maar samen staan we sterk. Dat kenmerkt de CDA’er.” – Mona Keijzer

Nuchter uit de crisis, investeren in die sectoren waar we in de toekomst ons geld verdienen en wel met aandacht voor onze schepping. De ondernemer op de hoek van de straat ondersteunen. Zij sponseren tenslotte ook de muziek- en sportvereniging. De zorg blijft onze aandacht nodig hebben. Ouders van meervoudig gehandicapte kinderen moeten in staat blijven thuis voor hun zoon of dochter te zorgen. Patiënten moeten hun eigen arts kunnen blijven kiezen. De komende jaren zullen zwaar zijn maar samen staan we sterk. Dat kenmerkt de CDA’er. Dat kenmerkt mij en daarom vraag ik CDA-leden om voor mij te stemmen als lijstrekker.”


Hugo de Jonge
“Zorg voor elkaar is het fundament. Je leven als opdracht om van betekenis te zijn voor de mensen om je heen. In die traditie zijn wij CDA-ers grootgebracht. In die traditie wil ik jullie lijsttrekker zijn. De afgelopen maanden hebben me extra gemotiveerd. Het coronavirus heeft een ongekende crisis veroorzaakt. Nog jaren zullen we werk hebben om deze crisis te boven te komen. Ik wil dat het CDA daarin een leidende rol speelt. Ieder voor zich bleek niet te werken. De enige waarde die in de hele crisis recht overeind bleef was de zorg voor elkaar.

“Ik geloof in een betere samenleving waar zorg voor elkaar het fundament is.” – Hugo de Jonge

Ik geloof in een betere samenleving waar zorg voor elkaar het fundament is. Het onbehagen groeit als we als samenleving geen visie meer hebben, waar we heen willen. Dan groeien onzekerheden uit tot tegenstellingen. Tot polarisatie die steeds scherper wordt. Het is onze taak als CDA, als brede volkspartij, om die  tegenstellingen te overbruggen. Het midden – niet uit verlegenheid, niet uit pragmatisme, maar uit overtuiging.”


Pieter Omtzigt
“De christendemocratische focus op gezinnen, verenigingen, kerken en familiebedrijven is voor mij doorslaggevend. Niet de overheid en niet de anonieme, amorele markt. Het gaat om waarden. In mijn politiek handelen probeer ik ‘publieke gerechtigheid’ handen en voeten te geven: Wanneer burgers in de knel komen door de toeslagenaffaire raakt me dat en vind ik dat we hen recht moeten doen. Datzelfde geldt voor vervolgde christenen wereldwijd en Yezidis. Dat zijn dossiers die ik belangrijk vindt om niet los te laten. En het zit in wetten waar ik me in vastbijt om samenleven te ondersteunen. Zoals dat ouders kinderen belastingvrij een bedrag kunnen schenken, het is immers één gezin, of een laag OZB tarief voor verenigingen.

“De christendemocratische focus op gezinnen, verenigingen, kerken en familiebedrijven is voor mij doorslaggevend. Niet de overheid en niet de anonieme, amorele markt.” – Pieter Omtzigt

Europese samenwerking is heel belangrijk voor Nederland en de christendemocratie is een drijvende kracht daarachter. De EU moet goed functioneren, financieel en de rechtsstaat. Daarom ben ik soms kritisch. Omdat de EU het waard is. Zo zijn financiële regels geen pesterij voor het zuiden, maar nodig om de EU werkbaar te houden. En werk ik hard aan oplossingen. Daarom deed ik in Malta onderzoek naar de aanslag op journaliste Galizia en de gebrekkige rechtsstaat. Dat leidde tot grote veranderingen. De Unie is zo sterk als de zwakste schakel. Daarom zet ik me met hart en ziel ik voor een goede samenwerking.”


We bedanken de kandidaat-lijsttrekkers van harte voor hun medewerking aan dit artikel en wensen ze alle drie veel succes in de verkiezingen! CDA-leden kunnen stemmen op de lijsttrekker van hun voorkeur van via cda.nl/stemmen. De eerste stemronde loopt van maandag 6 juli, 18.00 uur tot en met donderdag 9 juli, 12.00 uur. Donderdagavond 9 juli zal de uitslag bekend gemaakt worden via de ledennieuwsbrief en de website, cda.nl.