Volgens een recente Twitter poll van christendemocraat.nl wordt rentmeesterschap als hét belangrijkste christendemocratische uitgangspunt gezien. Hoewel rentmeesterschap breder is dan alleen de zorg voor de natuur, is het opvallend dat het felle maatschappelijke debat over biomassa binnen het CDA weinig wordt gevoerd. Biomassa speelt een grote rol in de huidige energievoorziening, maar het debat hierover is gepolariseerd en lijkt gekaapt door extremen. Het CDA is bij uitstek een partij die in dit complexe en gepolariseerde debat een constructieve bijdrage kan leveren.

Debat in een notendop
In 2017 liet Tegenlicht in een spraakmakende documentaire beelden zien van kaalgekapte bossen in de VS en lieten voor- en tegenstanders van biomassa aan het woord. Voorstanders zien een nuttige bijdrage aan groene energie: veel CO2 reductie per euro. Er is niets mis mee om resthout uit goed beheerde bossen te gebruiken, mits de bossen door herplanting blijven groeien en alle CO2 uitstoot in de keten wordt meegerekend. Tegenstanders wijzen erop dat het lang duurt voor bomen weer zijn gegroeid, dat het onzinnig is om houtsnippers de halve wereld over te slepen en dat de toename van biomassa centrales kan leiden tot slechte luchtkwaliteit. 

Er is niets mis mee om resthout uit goed beheerde bossen te gebruiken, mits de bossen door herplanting blijven groeien en alle CO2 uitstoot in de keten wordt meegerekend.

Constructief
Het grote probleem met het debat over biomassa is niet de inhoud, maar de toon. Om te komen tot een hoopvol perspectief op biomassa is het inhoudelijke “gelijk” niet het enige uitgangspunt. Een aantrekkelijker startpunt zijn de oprechte zorgen die er leven. Is het mogelijk dat voor de oprechte zorgen goede oplossingen mogelijk zijn? Is het denkbaar dat we toe kunnen werken naar een gemeenschappelijk verhaal?

Wat zou een rentmeester doen?
Rentmeesterschap staat centraal bij dit debat. Rentmeesters waren vroeger immers letterlijk verantwoordelijk voor het beheer van bosdomeinen. Goede rentmeesters beheerden deze bossen met liefde. Maar goed bosbeheer staat niet los van de zorg voor het klimaat. Voor beiden zijn wij rentmeesters. Het VN klimaatpanel IPCC publiceerde in 2018 een vrij technisch advies over succesvolle strategieën om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Biomassa (BECCS, biomassa met CO2 opslag) zoals bijplant van bossen is hierin cruciaal, willen we een kans maken de strijd tegen klimaatverandering te winnen. Ook dit moeten we meewegen.

Het ideaal
Idealiter werken we toe naar bewust en slim gebruik van de bossen die wij tijdelijk in beheer mogen hebben, als rentmeesters. Zou het niet mooi zijn wanneer hout geoogst kan worden uit duurzaam beheerd bos, waar de biodiversiteit echt op één staat? En zou het niet prachtig zijn wanneer Nederlandse ingenieurs pionieren met technieken voor negatieve emissies én schone lucht? En hoe zouden onze steden en dorpen leefbaarder kunnen worden wanneer er meer met hout gebouwd wordt in plaats van beton? 

Het CDA is het haar uitgangspunt rentmeesterschap verplicht om dé duurzaamheidspartij van Nederland te worden.

Het CDA zou wat mij betreft moeten kiezen vóór intelligente toepassing van biomassa en CO2 opslag, vóór houtbouw en vóór versterking van de biodiversiteit. Het CDA is het haar uitgangspunt rentmeesterschap verplicht om dé duurzaamheidspartij van Nederland te worden. Door niet mee te gaan in de polarisatie, maar door op inhoud én met liefde voor de natuur een constructieve koers in te zetten voegen we de daad bij de woorden “voor een land dat we door willen geven”.

Niek Wijmenga is duoraadslid voor het CDA in Amsterdam en leidde in 2019 het tijdelijke CDA expertisenetwerk energietransitie.