Het gaat goed met christendemocraat.nl. Niet eens zozeer omdat gepubliceerde artikelen in toenemende mate worden opgepikt in de media, gedeeld via social media en de bezoekersaantallen toenemen, maar meer omdat we zien dat het debat over de inhoud van de christendemocratie weer opleeft. Om te voorkomen dat niet alleen de actualiteit besproken wordt, maar ook de achterliggende politieke ideeën, starten we met een serie waarin we willen verkennen wat het betekent om christendemocraat te zijn. 

Identiteitsvraagstuk
De afgelopen tijd zijn er meerdere artikelen verschenen, niet alleen op ons platform maar ook elders, over de vraag waar een christendemocraat voor staat. Met andere woorden: wat is de identiteit van het CDA? Uiteraard geven de vier uitgangspunten van het CDA richting, maar soms kunnen de uitgangspunten misschien ook met elkaar op een gespannen voet staan. 

Bijvoorbeeld, natuurlijk willen we verduurzamen om een schoner land te verkrijgen dat we door willen geven (rentmeesterschap), maar wat als dit betekent dat meer regulering nodig is en lokale initiatieven bemoeilijkt worden (tegen het uitgangspunt van gespreide verantwoordelijkheid)? Wanneer in Nederland beschermende subsidies worden verstrekt aan bepaalde sectoren of constructies worden toegestaan om belasting te ontduiken, (hoe) valt dit dan te rijmen met internationale solidariteit en gerechtigheid? Is er een prioritering van de uitgangspunten? Of kan die voor verschillende christendemocraten anders zijn?

Is er een prioritering van de uitgangspunten? Of kan die voor verschillende christendemocraten anders zijn?

Themareeks: Wat is de christendemocratie en wie is een christendemocraat?
We hebben zeker niet de pretentie dergelijke moeilijke vragen voor eens en voor altijd op te lossen. Ons plan is echter om door een bespreking van vragen zoals “Wat is de rol van het ‘christelijke’ in een christendemocratie?” en “Waarom ben jij christendemocraat?” de komende maanden een waaier te presenteren van mogelijke manieren om vorm te geven aan het begrip christendemocratie en zo een gesprek te stimuleren. 

Niet alleen willen we zo theoretisch uitdiepen wat een christendemocratie is, maar ook wie christendemocraat zijn. Aan de hand van interviews met en artikelen door christendemocraten willen we het spectrum aan motivaties om jezelf christendemocraat te noemen verkennen.

Schrijf mee
Mocht je door bovenstaande tekst ook enthousiast zijn geworden om een bijdrage te leveren aan het gesprek over de christendemocratie, dan juichen we dit van harte toe. Neem een kijkje op de pagina Schrijf mee voor meer informatie over het indienen van een artikel en de eisen waaraan dit zou moeten voldoen om overwogen te worden voor publicatie. Door de grote instroom van artikelen kan het soms even duren voor de redactie contact met je opneemt, maar we beloven dat we ieder binnenkomend artikel goed zullen overwegen en je zo snel mogelijk een onderbouwde beslissing zullen toesturen. 

De redactie van christendemocraat.nl bestaat op dit moment uit Berend van der Kolk, Rogier Havelaar, Geert Meijering, Jan Scheele, Marieke van der Werf en Matthijs Buijs.