Veel ervaren Tweede Kamerleden verlaten de Kamer. Nieuwe leden komen terug. Om het verlies aan kennis, kunde en ervaring tegen te gaan zou het CDA de vertrekkende Kamerleden kunnen vragen een tegenprestatie te leveren voor hun wachtgeld in de vorm van kennisoverdracht aan de nieuwe Kamerleden, stelt Job van Meijeren.

Hoog verloop
Meer dan 60 nieuwe Kamerleden nemen vanaf 30 maart hun blauwe stoeltje in onze Tweede Kamer der Staten Generaal in. Dit is meer dan een derde van de Kamer. Dit betekent ook dat evenzoveel leden van de Kamer afscheid nemen van het vak. Eerder noemde politiek verslaggever Frits Wester de Kamer een duiventil[1]. Kamervoorzitter Arib uitte al vaker zorgen over de leegloop van kennis en ervaring uit het parlement. Opvallend is dat bijvoorbeeld bijna de helft van de leden van de net benoemde commissie voor de parlementaire enquête naar de schade van aardgasboringen in Groningen afscheid neemt, al dan niet vrijwillig. Hun plaats zal wel weer worden opgevuld, maar het geheugenverlies van de Kamer blijft.

Opvallend is dat bijna de helft van de leden van de parlementaire enquête commissie over de gaswinning in Groningen afscheid neemt, al dan niet vrijwillig.

Gebrek aan ervaring
De huidige Tweede Kamer heeft daarmee bij haar start een zeer onervaren samenstelling. Ook aan het CDA gaat deze zeteldans niet voorbij. Mede door de tegenvallende verkiezingsuitslag, en omdat een aantal zittende Kamerleden laag op de lijst stonden verliest de CDA-fractie kennis en kunde. Dit leidt tot kwetsbaarheid, omdat dossierkennis nodig is voor een goed invulling van het Kamerlidmaatschap. Deze kennis is niet zomaar opgebouwd.

Kamerleden klagen al langer over de hoeveelheid werk ten opzichte van de beperkt beschikbare ondersteuning. Veel fracties, ook het CDA, organiseren daarom talentenklasjes om Kamerleden vooraf op te leiden en bij hun eerste maanden te begeleiden. Door de versplintering van het politieke landschap is daar echter steeds minder oog en tijd voor. De prestatiedruk is hoog en er is nauwelijks inwerktijd. Zeker de kleine fracties merken dit, met meer woordvoerderschappen voor iedereen. Juist om de kwaliteit van de Kamer te versterken kan het CDA zich solidair tonen met deze fracties.

Afscheidnemende Kamerleden zijn een kans voor overdracht van kennis, kunde en ervaring aan nieuwe Kamerleden.

De afscheidnemende Kamerleden zijn namelijk een kans voor overdracht van kennis, kunde en ervaring aan nieuwe Kamerleden. Een aantal van hen zullen snel weer aan de slag gaan in een nieuwe baan, maar niet iedereen. Zij zullen meer tijd nodig hebben om een baan te vinden en in de tussentijd krijgen zij wachtgeld. Het past een partij als het CDA om hier wat mee te doen.

Het zou goed zijn als vertrekkende CDA Kamerleden een tegenprestatie bieden voor deze uitkering. Een soort maatschappelijke dienstplicht waarbij de oud-Kamerleden nieuwe Kamerleden kunnen coachen, bijpraten over beleidsgeschiedenis en vormen in de procedures van de nieuwe werkplek. Een win-win situatie waarbij de overdracht van kennis op een goede manier wordt geborgd.

Het CDA kan het initiatief nemen en alle vertrekkende CDA-Kamerleden uitnodigen voor kennisoverdracht als ’tegenprestatie’ voor wachtgeld.

Tegenprestatie
Wellicht kan het CDA hierin het initiatief nemen en alle aftredende CDA-Kamerleden uitnodigen voor deze ‘tegenprestatie’. Ook kan het CDA andere partijen hiertoe uitnodigen. Op die manier is het ook niet partijgebonden, ook over de partijgrenzen heen is namelijk veel te leren. Uiteraard kan dit eerst plaatsvinden op vrijwillige basis en bij succes kan het wachtgeld in de toekomst wellicht worden omgezet in een gedeeltelijke kennisoverdrachtsvergoeding.

Job van Meijeren is bestuurskundige en CDA fractievoorzitter in de gemeente Woerden.


[1] Tweede Kamer lijkt ‘duiventil’: nog nooit vertrokken zo veel Kamerleden | RTL Nieuws