Sinds 2019 zit Hilde Palland in de Tweede Kamer voor het CDA. Daarvoor was zij 12 jaar gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Kampen. Hilde werkte jaren als aanbestedingsjurist en woont met haar man en dochter in Kampen. Redactielid Geert Meijering sprak haar over de vraag: ‘wat is een christendemocraat?’

Wanneer drong tot je door: ik ben christendemocraat?
Tijdens mijn middelbare schooltijd ontkiemde mijn politieke interesse door een bezoek aan de Tweede Kamer. De keuze voor het CDA was ook toen al een vanzelfsprekende: het is een partij die vanuit een gedeelde set normen en waarden verantwoordelijkheid wil nemen. Dat sprak mij toen al aan. Tijdens mijn studententijd in Groningen werd ik lid en actief voor het CD(J)A.

Wat is een christendemocraat volgens jou?
Iemand die de samenleving centraal stelt. Die veel vrijheid en verantwoordelijkheid wil geven aan onderlinge verbanden in die samenleving. Zij maken de samenleving. De ‘C’ is voor mij direct verbonden aan de ‘D’: het is de overtuiging dat je mensen ruimte wil geven om hun leven in te richten in lijn met hun geloof.

Een christendemocraat is iemand die de samenleving centraal stelt.

Wat is de belangrijkste eigenschap van een christendemocraat?
Luisteren naar de verschillende kanten van een kwestie en van daaruit zoeken naar een oplossing voor problemen. Het doel is niet om altijd ‘in het midden’ uit te komen. Christendemocraten kijken vanuit een genormeerde bril naar vraagstukken. Daarbij toetsen wij iedere oplossing aan onze kernwaarden en de menselijke waardigheid.

Welk boek zou iedere christendemocraat moeten lezen?
Tjonge, moeilijke vraag! Ik ben niet iemand die smult van filosofische vergezichten. Wél heb ik de afgelopen tijd boekwerken van Tocqueville (op aanraden van Pieter Heerma), Kuyper en Arendt gelezen. Erg inspirerend. Wat ik leuk vind is om – bijvoorbeeld voor een fractie-opening – de achtergronden van belangrijke christendemocratische begrippen uit te diepen en te vertellen wat ik daarover gelezen heb. Bijvoorbeeld over ‘het Rijnlands model’, ‘Hanzewaarden’ of ‘ubuntu’. Specifiek voor mijn portefeuille heb ik afgelopen zomer het boek ‘Platformrevolutie’ van Martijn Arets gelezen, wat erg actueel en informatief is.

Welke christendemocraat inspireert jou?
Ik kom nog uit de tijd van Hyves. Op mijn eigen pagina had ik destijds twee helden: de Portugese voetballer Luis Figo en Piet Hein Donner. Over Figo hebben we het een andere keer, maar wat ik in Donner waardeer is zijn eloquentie en mogelijkheid om van een afstandje dingen te beschouwen. Ik vind het ook mooi hoe hij zijn geloof overtuigend verbindt aan zijn politieke handelen, terwijl hij ook ruimte laat aan andersdenkenden. Op lokaal niveau zijn Theo Rietkerk (nu senator en voormalig gedeputeerde in Overijssel) en René Paas (in Hilde’s studententijd wethouder in Groningen en nu CdK) voorbeelden. Zij lieten zien hoe zij hun werk als bestuurder konden verbinden met de praktijk van de werkvloer én wat er leeft langs de lijn van het voetbalveld. Krachtige bestuurders die toegankelijk zijn voor iedereen.

Juist als de overheid soms verantwoordelijkheden loslaat krijg je een fijnere samenleving.

Op welk dossier maak jij als christendemocraat echt het verschil?
Familiebedrijven is een thema dat ik op de Haagse agenda aan het zetten ben en wat juist bij ons christendemocraten goed past. Het is het Rijnlands denken dat familiebedrijven eigen is, de wederkerigheid met de werkvloer en ook voor de omgeving en gemeenschap met het bijdragen aan het lokale verenigingsleven. En de gerichtheid op de langere termijn van familiebedrijven; het doorgeven van een bedrijf aan de volgende generatie wat familiebedrijven onderscheid van andere ondernemingsvormen en wat ze zo waardevol maken voor onze samenleving. Dit type ondernemingsvorm moeten we faciliteren bij de uitdagingen waar zij voor staan. Vandaar dat ik hierover een initiatiefnota heb geschreven.

Wat is jouw favoriete kernwaarde?
Gespreide verantwoordelijkheid. Die waarde zegt het meest over hoe je de samenleving het best vorm kunt geven. Laat niet alles aan Den Haag over, maar ook aan lokale overheden of maatschappelijke verbanden. Juist als de overheid soms verantwoordelijkheden loslaat krijg je een fijnere samenleving.

Waarvoor hebben christendemocraten van vandaag vaak een ‘blinde vlek’?
Ik vind dat de flexibilisering van arbeid is doorgeschoten. Er zijn ontzettend veel schijnzelfstandigen en mensen met tijdelijke, 0-uren- of oproepcontracten. Vaak zijn die praktisch opgeleid en/of hebben een migratieachtergrond. Zij vliegen er in deze tijd van corona als eerste uit.

Ik vind dat de flexibilisering van arbeid is doorgeschoten. Er zijn ontzettend veel schijnzelfstandigen en mensen met tijdelijke, 0-uren- of oproepcontracten.

Ik vind dat we moeten bouwen aan gelijkere sociale zekerheid: schijnzelfstandigen hebben vaak te weinig ruimte om pensioen op te bouwen of zich fatsoenlijk te verzekeren. Ook zijn er teveel constructies waarin een ‘werkgever’ geen premies hoeft af te dragen en daarmee dus goedkope arbeid inhuurt. Als dit soort arbeidskrachten iets overkomt zijn ze ‘de sjaak’. Daarom vind ik dat iedereen een basisbijdrage moet betalen om aanspraak te maken op basale sociale zekerheid, of je nu zelfstandige, oproepkracht of in loondienst bent.