Het feit dat er binnen het CDA actie wordt gevoerd voor het opnemen van minderjarige asielzoekers uit Griekse kampen laat zien dat menselijkheid en barmhartigheid voor veel CDA’ers belangrijke waarden zijn. Het is daarom te hopen dat er voor het terughalen van IS-kinderen binnen het CDA ook meer draagvlak ontstaat. De argumenten hiervoor zijn immers sterker dan die voor het opnemen van kinderen uit Griekse kampen.

Barmhartigheid voor IS-kinderen?
De recente actie voor de jonge asielzoekers in Griekse kampen [voetnoot 1] laat zien dat er binnen het CDA veel mensen zijn met een warm hart voor kinderen in nood. Dat is een verheugend signaal omdat het CDA de laatste tijd op een soortgelijk terrein wel een erg kil standpunt inneemt. Zo is het CDA vierkant tegen het terughalen van de IS-kinderen die nog steeds verblijven in Koerdische gevangenkampen in Syrië. In de woorden van een Kamerlid: “er kan alleen eventueel nagedacht worden over terughalen van de kinderen wanneer onomstotelijk vaststaat dat beide ouders zijn overleden”.

Snelle repatriëring gewenst
Toch zijn de argumenten voor het terughalen van IS-kinderen minstens zo sterk als die voor het opnemen van minderjarige asielzoekers uit Griekenland. IS-kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de verkeerde keuzes die hun ouders gemaakt hebben en zij hebben buiten Nederland geen enkel ander land waar ze heen kunnen. Terwijl de situatie in de kampen de afgelopen jaren erbarmelijk was is de veiligheid de laatste maanden nog meer verslechterd door het vertrek van de Amerikaanse troepen uit Syrië en het binnenvallen van het Turkse leger. Doordat de Koerden zich nu ook moeten verdedigen tegen de Turken, verslapt de bewaking van de kampen en komen radicale IS-vrouwen die de kampen domineren in opstand. Het American Institute for Peace vreest dat de bewaking van de kampen helemaal instort op het moment dat het COVID-19 virus de kampen bereikt.

Deskundigen die de situatie ter plaatse kennen dringen aan op een snelle repatriëring van de kinderen. De gezondheid van de kinderen gaat steeds verder achteruit en de kinderen leven in een omgeving waar ze constant blootgesteld worden aan IS ideologie. Hierdoor zal de-radicalisering steeds moeilijker worden naarmate de kinderen langer in de kampen verblijven. Een groep van Amerikaanse veiligheidsadviseurs heeft onlangs gewaarschuwd dat de kampen broedplaatsen worden voor een nieuwe generatie terroristen – tenzij de vrouwen en kinderen snel worden gerepatrieerd.

Achterhaalde bezwaren
De argumenten die het CDA tegen het terughalen van de moeders en kinderen inbrengt lijken steeds minder overtuigend. Er is nog geen enkel zicht op de realisatie van het voorgestelde internationaal tribunaal. De VS bieden hun hulp aan om de veiligheidsrisico’s voor Nederlanders die moeten helpen bij de repatriëring te beperken. Dat repatriëring technisch uitvoerbaar is, bleek in april toen de Franse regering een ziek meisje liet ophalen uit een van de kampen. En het argument dat de moeders alleen maar naar Nederland willen komen om hier het werk van IS (d.w.z. het plegen van terreuraanslagen) voort te zetten lijkt vergezocht [voetnoot 2].

Het wordt tijd voor het CDA om haar standpunt t.a.v. de IS-kinderen te herzien en zich niet laten leiden door angst en afkeer, maar door rechtvaardigheid en menselijkheid.

Terughalen past bij CDA-waarden
Het wordt daarom tijd voor het CDA om haar standpunt t.a.v. de IS-kinderen te herzien en te doen wat christendemocraten behoren te doen: zich niet laten leiden door angst en afkeer, maar door rechtvaardigheid en menselijkheid. Dat is uiteindelijk de enige remedie tegen de barbaarse ideologie van IS. We kunnen de misdaden van IS niet vergelden door de kinderen te laten creperen in de woestijn. Het is te daarom te hopen dat de nieuwe barmhartigheid binnen het CDA zich ook zal uitstrekken tot de Nederlandse IS-kinderen.  

Ad Corten is als CDA’er vanaf 2016 actief in een provinciale werkgroep die zich bezig houdt met het probleem van asielzoekers en ontwikkelingshulp. Dit jaar startte hij het comité  “CDA’ers voor terughalen IS kinderen”.


Voetnoten

1. De afgelopen weken voerde een aantal plaatselijke en provinciale CDA afdelingen actie voor het naar Nederland halen van weeskinderen uit Griekse kampen. In dagblad Trouw motiveerde een van de initiatiefnemers, wethouder Klaas Valkering uit Bergen, de actie met de woorden: “omdat het weeskinderen zijn, daarom”. 

2. De advocaat-generaal van de Hoge Raad verklaarde onlangs dat sommige vrouwen mogelijk weinig te verwijten valt omdat zij “niet de vrijheid hadden om te weigeren hun man te vergezellen op diens reis naar het kalifaat”.  De moeders zullen na terugkeer in Nederland voor de rechter moeten verschijnen, en het Openbaar Ministerie heeft voor ieder van hen al een dossier klaarliggen op grond waarvan beoordeeld kan worden in hoeverre zij actief heeft meegedaan aan de strijd van IS.