Dat de wereld steeds meer polariseert, moet inmiddels bij iedereen wel duidelijk genoeg zijn. Daar waar deskundigen worden weg geschreeuwd, waar de vrije pers wordt bedreigd, waar docenten het niet meer aan durven om controversiële onderwerpen in de klas te bespreken, ontstaat er ruimte voor nog meer polarisatie. Wat gebeurt er met de overgrote meerderheid in het midden?

Nuance
De meerderheid in het midden wordt steeds zwijgzamer of, nog erger, voelt zich gedwongen om één van de kanten te kiezen. Om niet uitgesloten te worden. Om op verjaardagen of bij gesprekken in de kantine niet eeuwig aangevallen te worden, als je over zaken iets genuanceerder denkt dan de gesjeesde populaire gast met de lachers op de hand. Een uitgebreid artikel in Elsevier Weekblad toonde aan dat ook een middenpartij als D66 een significant aantal kiezers verliest doordat hun standpunten extremer worden. En dat geldt niet alleen voor hun klimaatstandpunten (ik laat mij niet verleiden tot de term ‘drammers’…)

De meerderheid in het midden wordt steeds zwijgzamer of, nog erger, voelt zich gedwongen om één van de kanten te kiezen.

Hoogste tijd
Het is de hoogste tijd dat we ons niet meer laten verleiden om te reageren op de schreeuwers. Dan maar iets minder vaak uitgenodigd worden in talkshows, waarbij het genuanceerde standpunt een lager aantal kijkers oplevert, maar wel voer is voor de populist aan tafel die meer kijkcijfers genereert. Het is belangrijk dat wij vanuit Christendemocratisch denken en handelen ons werk blijven doen voor de nog steeds overgrote meerderheid in het midden. De grote groep mensen, verenigd in onder andere vrijwilligersorganisaties, schoolorganisaties en sportclubs, die zich ook vertegenwoordigd willen zien in bestuursorganen zoals gemeenteraden en het Rijk en de Provincie.

Dialoog
Het CDA is van oudsher een brede volkspartij, die in staat is om mensen van verschillende geloofsstromingen, uit diverse culturen, ongeacht afkomst of geaardheid, bij elkaar te brengen. Om vanuit de dialoog, beleid te maken of bij te sturen. Je moet er ‘zijn’ voor mensen. Dat is waar het mij om gaat. Met name voor de zwakkeren in onze samenleving, die niet zo mondig zijn of buiten een systeem vallen.

Voor een volksvertegenwoordiger die handelt vanuit het Christendemocratisch gedachtegoed, is het daarbij van groot belang om dat luisterend oor te bieden. Samen onderzoeken hoe we zaken voor elkaar kunnen krijgen. En er kan vaak méér dan we denken, als we maar samenwerken. Alleen ga je hard, voorbeelden zijn er te over bij enkele roeptoeterende partijleiders, maar samen kom je verder.

Dan maar iets minder vaak uitgenodigd worden in talkshows.

Samenwerken
Juist op provinciaal niveau opereer je tussen lokale en landelijke afdelingen en werk je ook samen met de Europese fractie. Samen kunnen we een hoop aan. Als we maar blijven omkijken naar elkaar, respect hebben voor elkaars verschillen en de ander willen meenemen in de brede welvaart die we in Nederland hebben. Het is juist in een toenemend polariserende samenleving van groot belang om dit te blijven doen. Dit is hoe we als provinciale fractie (Zuid-Holland) de afgelopen jaren hebben gewerkt en hoe we ook de komende periode verder willen werken. Het CDA-stuk ‘Voor heel Nederland’ is wat dat betreft een goede steun in de rug en geeft houvast voor het maken van nieuw beleid.

Bedenk dat de overgrote meerderheid nog steeds in het midden zit. Steeds minder gehoord, steeds zwijgzamer, maar wel luisterend naar wat er gezegd wordt. Laten we zorgen dat we er voor deze mensen zijn en dat we voor hen opkomen. Dan laten zij hun stem horen in het stemhokje. Binnenkort zijn er Provinciale Statenverkiezingen en veel mensen zijn de toenemende polarisatie beu. Mocht iemand in je omgeving nog stemadvies nodig hebben, dan lijkt het antwoord mij duidelijk. CDA? Juist nu!

Michel Rogier is fractievoorzitter voor het CDA Zuid-Holland.