Een duidelijker boodschap kan ik niet geven zo vlak voor de provinciale en waterschapsverkiezingen. Ruim een jaar ben ik nu minister van Buitenlandse Zaken. En wat is er in dat jaar veel gebeurd. Autocratische regimes rukken op. Democratie staat ook in westerse landen onder druk. En wat vraagt deze tijd dan om politici die geen oog houden voor zichzelf maar voor het algemeen belang.

Verharding
Ook in Nederland verhardt het politieke klimaat. De democratie is de afgelopen jaren steeds meer misbruikt als winkeletalage om haat, intimidatie en polarisatie als producten aan de man te brengen. Er lijkt steeds minder ademruimte voor een redelijke discussie en debat. Samenwerken met een gemeenschappelijk doel wordt steeds lastiger en het onfatsoen slaat om zich heen. Dit draagt niet bij aan het vertrouwen in de politiek. Wat we soms als politici lijken te vergeten is dat als de kruitdampen na woensdag zijn opgetrokken we het gesprek aan moeten. Het gesprek over hoe we gezamenlijk dat algemeen belang het beste dienen. Hoe we de provincies besturen en Nederland verder brengen.

De democratie is de afgelopen jaren steeds meer misbruikt als winkeletalage om haat, intimidatie en polarisatie als producten aan de man te brengen.

Minder ik, meer wij
Voor het CDA is het duidelijk. We moeten naar een Nederland van minder ik, en meer wij. Want samen is de enige oplossing. We willen problemen benoemen maar ook oplossen. En dat kan niet alleen. Daarom doen wij een appel op iedereen die dat kan om daaraan bij te dragen. Om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven, maar ook dat van een ander. Om er op die manier ook te zijn voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Mensen die niet de winnaars zijn van dit ‘ik’ tijdperk.

Maatschappelijk rendement
Dat samen vraagt om een sterke samenleving. Een samenleving met oog voor elkaar. Dat betekent dat het voorbij moet zijn met het oude rendement denken. We moeten werken aan maatschappelijk rendement. Economisch niet rendabele buslijnen openhouden omdat er in die bus mensen zitten die gemeenschappen dragen. Gemeenschappen die een samenleving dragen. De voorbeelden zijn talloos: energiecoöperaties en kerken die geld inzamelen van mensen die het kunnen missen om het te doneren aan inwoners die het nodig hebben. Vrijwilligers die langs de deuren gaan om te helpen met isolatiemaatregelen. Dat is het Nederland waar ik wil wonen. We leven niet voor onszelf, maar we leven voor elkaar.

Om het versterken van regio’s door te investeren in bereikbaarheid, gemeenschapsplekken en voorzieningen.

Die visie is onze inzet voor deze verkiezingen en daarna. Een verhaal voor heel Nederland. Om het versterken van regio’s door te investeren in bereikbaarheid, gemeenschapsplekken en voorzieningen. Om het versterken van steden door oog te hebben voor wijken waar het niet zo goed gaat. Waar buurthuizen plaats moeten maken voor centrale cultuurcentra en bibliotheken verdwijnen uit de wijken. Om bewust te kiezen voor het investeren in de samenleving door het invoeren van een (maatschappelijke) dienstplicht waarin jongeren uit alle lagen van de maatschappij elkaar ontmoeten en zich inzetten voor de samenleving. Daar wordt Nederland beter van! 

Verbinding
De kracht van onze partij is dat we niet willen verdelen maar verbinden. Niet willen ontkennen maar willen erkennen. Niet willen roepen maar luisteren. Het slaan van die bruggen, het maken van de verbinding, het structureel oplossen van problemen, dát is waar het CDA goed in is. En dát is wat we doen. Lokaal, nationaal en in de provincie.

De afgelopen maanden sprak ik honderden CDA’ers met een enorme motivatie om hiermee aan de slag te gaan. De keuze is daarmee niet markt of overheid. De keuze is niet links of rechts. De keuze is voor een ‘ik’ partij of een ‘wij’ partij. Een keuze om te investeren in een samenleving waarin we naar elkaar omzien. Dat veranderen we niet met een druk op de (stem)knop en dat vraagt om een lange adem, maar het is in het algemeen belang.

Wopke Hoekstra is partijleider van het CDA.