De afgelopen weken werd Nederland getrakteerd op stevige opinies van bekende en minder bekende CDA’ers over de samenwerking met FvD in Brabant. Logisch: in Brabant werd een opvallende keuze gemaakt om uit de politieke impasse te komen. We vinden het ook goed dat leden daar inspraak op hebben gekregen – zo hoort het in een democratische partij. Wel zou het goed zijn als het CDA in Brabant een gedegen uitleg geeft over haar afwegingen en afspraken.

Een gesloten boek
Terecht stelt CDA-voorzitter Rutger Ploum dat het hier, vanuit het oogpunt van subsidiariteit, gaat om een lokale afweging. Onze partij is immers van onderop georganiseerd. De uitspraak van vicepremier Hugo de Jonge, dat hij genoeg heeft gezegd over een mogelijke samenwerking met Thierry Baudet, sluit dat boek wat ons betreft. Hij stelt daarmee dat er geen landelijke samenwerking komt met de FvD.

Een stevig gesprek wordt niet geschuwd binnen het CDA

Niet links, niet rechts
Deze episode maakt debat wakker in onze partij. Een stevig gesprek wordt en werd niet geschuwd binnen het CDA en haar voorgangers. Wat ons betreft gaan dergelijke stevige gesprekken door, mits ze bij de feiten blijven en over de inhoud gaan. Na de verkiezingen van 2012 schreef de commissie Rombouts in haar evaluatie dat ‘onderling gedoe’ en ‘uitspraken van diverse partijprominenten’ zorgden voor verdeeldheid en beschadiging. Het deed afbreuk aan het beeld van een ‘samen-kunnen-we-meer-partij’.

Rentmeesterschap mag best nog wat meer aandacht hebben

In reactie op een eerder opiniestuk op Christendemocraat.nl, betogen wij daarom dat niet de links-rechtstegenstelling het gesprek moet bepalen binnen het CDA, maar de toets op de vier uitgangspunten. Zo is het voorstel van René Peters om sociaal de coronacrisis uit te komen niet links, maar voluit solidair. Zo mag rentmeesterschap best nog wat meer aandacht hebben in de CDA-koers. En zo kan het gesprek over coalitiesamenwerking op lokaal niveau best nog wat meer vorm krijgen binnen de gespreide verantwoordelijkheid. Terecht is de oproep aan het partijbestuur om dat gesprek ook in deze tijd (op digitale wijze) binnen de partij vorm te geven.

Stevig, maar constructief
Of, om het met Rombouts te zeggen: ‘We roepen op tot een open, toegankelijke en betrokken cultuur in de partij. Waar het niet gaat om eenheid om de eenheid, waarin we de verschillen negeren om de lieve vrede te herstellen, maar deze verschillen samen met respect onderzoeken en met de wil om ons te scherpen aan elkaar’.

Laten we elkaar trakteren op stevige, maar altijd constructieve en inhoudsvolle gesprekken. We doen het immers samen voor het land.

Derk Boswijk is fractievoorzitter van het CDA in de provinciale staten van Utrecht en Job van Meijeren is fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Woerden. De auteurs schrijven dit stuk op persoonlijke titel.


Wil je ook iets delen met andere christendemocraten? Of is er een mooi lokaal CDA initiatief dat je graag zou willen delen op christendemocraat.nl? Klik hier voor meer informatie over het insturen van een bijdrage.