Laatst stonden er honderden stoelen in Den Haag die gewortelde kinderen, kinderen van migranten geboren/opgegroeid in Nederland en zonder verblijfsrecht moesten symboliseren. Sinds de afschaffing van het kinderpardon in 2019 bevinden zij zich in onzekerheid of zij wel of geen verblijfsrecht krijgen. Het CDA moet deze kinderen bijstaan en pleiten voor een barmhartige regeling.

Wiens Neêrlands bloed?
Een barmhartigere regeling is haalbaar, mits de Rijkswet op het Nederlanderschap wordt aangepast. Het Nederlanderschap wordt voornamelijk verstrekt aan kinderen wiens ouder(s) de Nederlandse nationaliteit hebben, ook wel aangeduid met Jus Sanguinis, en mensen die genaturaliseerd zijn. Gewortelde kinderen maken hierdoor geen aanspraak op het Nederlanderschap omdat hun ouders geen Nederlandse nationaliteit hebben, ondanks dat zij hier geboren en/of opgegroeid zijn.

Een oplossing hiervoor is om over te stappen naar een systeem van burgerschap geijkt op Jus Soli, waarbij kinderen het staatsburgerschap verkrijgen wanneer zij geboren worden binnen de landsgrenzen. Duitsland beschikt over een dergelijk systeem waarbij iedereen bij de geboorte een tijdelijk staatsburgerschap verkrijgt, dat wordt omgezet naar vast staatsburgerschap na het behalen van bepaalde criteria (zoveel jaar wonend, behalen van een diploma enz.). Dit systeem is een verbetering omdat hiermee wordt voorkomen dat gewortelde kinderen tussen wal en schip raken en dat zwangere vrouwen afreizen naar een land om daar te bevallen zodat haar kind een gewenste nationaliteit kan verkrijgen (zwangerschapstoerisme).

Het is een treurige constatering dat de huidige gewortelde kinderen de prijs moeten betalen voor de rust binnen de achterban van de ChristenUnie.

Pionnen in een politiekspel
Het kabinet-Rutte III dreigde in 2019 uiteen te vallen door een conflict over het kinderpardon. Het CDA en D66 wilden samen het regeerakkoord openbreken voor een meer barmhartige regeling en een nieuw systeem voor gewortelde kinderen. Het kinderpardon was door aanscherping namelijk praktisch afgeschaft. De andere coalitiepartijen kwamen hierdoor in een benarde situatie. De VVD stond nu alleen tegen de versoepeling van de regeling en de ChristenUnie kon zich niet meer profileren met het kinderpardon. Vervolgens voegde de ChristenUnie een aanvullende eis toe om de uiteenzetting stop te zetten; een eis waar de VVD met tegenzin mee instemde. Deze manoeuvre van de ChristenUnie had twee gevolgen. Een bedoeld gevolg was dat de achterban van de ChristenUnie gekalmeerd werd. Een onbedoeld gevolg was dat de VVD het kinderpardon afschafte zonder dat er een navolgende regeling kwam, om een gelijksoortige crisis te voorkomen. Het is een treurige constatering dat de huidige gewortelde kinderen de prijs moeten betalen voor de rust binnen de achterban van de ChristenUnie. Het zou het CDA passen om deze kwestie van de gewortelde kinderen te depolitiseren om te voorkomen dat deze kinderen misbruikt worden als een politieke pion.

Denkt er iemand aan de kinderen?!
Sinds de afschaffing van het kinderpardon ondergaan deze gewortelde kinderen dezelfde trage procedures als andere asielzoekers en migranten. Doordat dit zwaard van Damocles constant boven deze kinderen hangt, lijden zij aan veel stress en onzekerheid. In zijn boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen riep paus Franciscus ons op om extra aandacht te besteden aan deze kinderen, omdat zij extra kwetsbaar zijn voor uitbuiting, onderdrukking en traumatisering. Het is daarom van belang dat er gepleit wordt voor deze kinderen en dat zij niet in vergetelheid raken.

Het CDA moet er daarom voor zorgen dat deze kinderen op de korte termijn geholpen worden en voorgang krijgen tijdens de procedures. We moeten voorkomen dat deze kinderen lijden als gevolg van deze procedures en dat zij beschermd worden wanneer zij op hun kwetsbaarst zijn. Het CDA is immers de partij van publieke gerechtigheid, waarbij de overheid de kwetsbaren beschermd.

Tom van Erp is een masterstudent Politiek en Parlement aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is gespecialiseerd in sociale politiek en migratie. In het kader van zijn studie loopt hij stage bij de redactie van Christendemocraat.nl.