Na de in negatieve zin verpletterende verkiezingsuitslag van 15 maart rijst de vraag (weer) op: is het einde van het CDA in zicht? Op basis van de denkrichtingen die Pieter Jan Dijkman (Directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) in de ‘Bram Podcast’ aanreikt is mijn antwoord voorlopig het volgende: Nee. De behoefte aan een politieke partij die arbeider en intellectueel, boer en burger, bedrijfsleven en maatschappelijke middenveld vanuit een open dialoog weer weet te verbinden was nog nooit zo groot. Daarvoor is nodig dat ons gedachtengoed weer expliciet zichtbaar wordt in ons dagelijkse en politieke handelen.

Radicaal subsidiair
Dus geen tijd om te somberen. Ons niet laten afleiden door partijen met een focus op een deelbelang (ouderen, boeren, dieren). Tijd om weer te gaan handelen vanuit dienstbaarheid aan het algemene belang. Tijd om samen te zoeken naar het goede ‘samen’ leven. Een tijd waarin wij verantwoordelijkheden weer gaan delen en niet doorschuiven of van ons afschuiven. Omdat wij als partij vanuit ons mensbeeld beseffen dat we pas iemand zijn in relatie tot de ander. In het overbruggen van tegenstellingen ligt nog steeds onze kracht.

“Arbeider en intellectueel, boer én burger.”

In zijn betoog spreekt Dijkman met bevlogenheid over radicaal subsidiair denken. De behoefte om zaken zo laag mogelijk in de samenleving te regelen om zodoende weg te blijven van de dominante regelzucht en het maakbaarheidsdenken uit Den Haag.

Ruimte voor creativiteit
Zijn oproep meer te sturen op creativiteit in plaats van geld en regels maakt het CDA-vlammetje in mij los. Met sprekende voorbeelden hoe het op deze dossiers misloopt in het onderwijs en de zorg.

“Tijd om onze boodschap en onze boodschappers weer synchroon te laten lopen.”

Mooie inspirerende inzichten en vergezichten. Tijd om dat creatieve potentieel waar Dijkman over spreekt binnen onze partij aan te boren. Met elkaar ruimte scheppen voor een waardegedreven politiek waarin mensen en ‘mens zijn’ weer centraal staan. Dit zodat principes, programma, profiel en personen weer samenvallen en kiezers weer weten waarom een stem op het CDA een stem op een gezamenlijk belang is. Mens te mogen zijn tussen al het andere. Voor wie beperkte tijd heeft. Luister de laatste 10 minuten. De podcast is hier te beluisteren.

Marco van Zandwijk is raadslid voor het CDA in Culemborg en werkzaam voor Kenniscentrum Ruimte-OK.