Na de mededeling van de minister president dat de horeca per 1 juni weer open mocht, was de blijdschap niet van de lucht! Zowel bezoekers als horeca-ondernemers waren opgelucht. Tot bij de ondernemers duidelijk werd wat de regels waren waar zij – en de gasten – zich aan moesten gaan houden. In dit artikel bespreek ik hoe een idee om lokale winkeliers en horecagelegenheden te steunen werkelijkheid werd in onze gemeente: Zwartewaterland.

Gesprek
Niet alleen tussen de tafeltjes, maar ook tussen de gasten die aan de tafeltjes plaatsnemen moet anderhalve meter afstand gehouden worden. Voor veel ondernemers is dit echter een niet rendabele maatregel. Kleine café’s die niet beschikken over een terras, of slechts een klein terras hebben, maakten zich daarom zorgen. Ook de grotere horecagelegenheden vroegen zich af of het voor hen economisch haalbaar was om op deze manier open te gaan.

Een lokale ondernemer kwam niet lang na de bekendmaking in gesprek met een steunfractielid van het CDA Zwartewaterland en uitte zijn zorgen, maar ook zijn ideeën, waaronder het “autoluw” maken van de binnenstad tijdens het weekend. Concreet zou dit betekenen dat een deel van de centra in Hasselt, Zwartsluis en Genemuiden na twaalf uur ’s middags autoluw zou worden zodat er meer ruimte zou komen voor terrassen. Ook de detaillisten zouden hiervan kunnen profiteren door meer gebruik te maken van de buitenruimte. 

Actie
Omdat we in een relatief kleine gemeente wonen met een gemeenteraad met hart voor de ondernemers ben ik onmiddellijk gaan peilen bij mijn collega-fractievoorzitters – zonder politieke meerderheid zou een voorstel immers op niets uitlopen. Op 8 mei had ik daarom contact gehad met burgemeester Eddy Bilder, die aanraadde om in overleg met een ambtenaar uit Zwartewaterland verder te verkennen wat mogelijk zou zijn – uiteraard in goed overleg met collega-ondernemers en omwonenden.

Ondertussen hebben we, onder andere als CDA fractie, met verschillende (horeca)ondernemers gesproken en zijn we een denktank aan het oprichten. Ondernemers zijn zich ervan bewust dat ondernemen risico’s met zich mee kan brengen, al had niemand de huidige situatie zien aankomen. Zoals echte ondernemers echter doen, kwamen velen met goede plannen om in de nieuwe situatie te overleven. Onder het mom “schouder-aan-schouder”, of in CDA termen “zij-aan-zij”, proberen we de ondernemers te ondersteunen – en dat is in het belang van ons allemaal. Geen enkele gemeente is gebaat bij nog meer lege panden in de binnenstad.

In verbinding
De meeste ondernemers hebben inmiddels, op twee bedrijven na, een positief bericht gekregen met betrekking tot de gewenste vergroting van de terrassen. Uiteindelijk bleek dat het autoluw maken van centra op dit moment nog niet nodig is. Het positieve wat uit de afgelopen weken is gekomen, is dat er nu goed gecommuniceerd wordt met de horeca-ondernemers. Zowel de goede communicatie door de fractieleden, als de aanwezigheid van de burgemeester bij een recent overleg heeft de ondernemers gesterkt.

We vonden dit een mooi voorbeeld van hoe de huidige crisis goed tot een verbeterd contact tussen ondernemers, ambtenaren en politici kan leiden en hoe – door in verbinding te staan met de bewoners – we handen en voeten te geven aan onze politieke idealen.

Margreet Bosma is fractievoorzitter van CDA Zwartewaterland.