Enkele jaren geleden publiceerde Trouw het artikel: ‘Drietalige diensten komen veel voor onder het groeiend aantal oosters-orthodoxen’ waarin het groeiende aantal oosterse christenen in Nederland benadrukt werd. De recentelijk 75.000 opgevangen Oekraïense vluchtelingen dragen hieraan bij. Oosterse christenen zijn vergeleken met andere gemeenschappen vaak minder politiek betrokken. Het past het CDA om vanuit zijn christendemocratische uitgangspunten een eerste stap te nemen om actief met deze groep in gesprek te gaan en zich te verdiepen in hun rol in de maatschappij.

Oosterse christenen in Nederland
Om het overzichtelijk te houden zal ik ‘oosters christenen’ als categorische term gebruiken voor de Armeense, Bulgaarse, Griekse en andere gemeenschappen met overwegend oosters-orthodoxe of oriëntaals-orthodoxe aanhang in Nederland. Wat begon in de jaren ‘70 met een migratiestroom van Griekse en Armeense gastarbeiders is uitgegroeid tot ongeveer 46.000 Roemenen, 40.000 Armeniërs en 31.000 Grieken volgens het (CBS). Hieraan zien we hoe groot deze gemeenschap is en blijft groeien.

Waarom christendemocraten de eerste stap moeten zetten
Op hoofdlijnen delen deze gemeenschappen christendemocratische waarden. Vanuit mijn eigen opvoeding in een Grieks huishouden(h)erken ik de volgende kernwaarden: het gezin, cultureel en religieus erfgoed en werk. Verantwoordelijkheidsgevoel is wat deze drie bindt.

Uitsluiting leidt tot vervreemding, waardoor de band met de samenleving wordt verbroken.

Een van de redenen van de gebrekkige betrekking is volgens Huta Salia, politiek adviseur van de Georgische ambassade in Nederland, dat Georgiërs grotendeels betrokken zijn bij de culturele sfeer en minder aanwezig op politiek gebied, omdat we vaak vergeten dat we hier dezelfde democratische basiswaarden hebben die de kern van de Europese identiteit vormen.

Erkenning van gemeenschappen
Vanuit het concept van publieke gerechtigheid en gespreide verantwoordelijkheid is het belangrijk dat deze gemeenschappen actiever betrokken worden en zich meer verbinden met zowel de Nederlandse als Europese identiteit. Maatschappelijke co-existentie – het idee dat diverse gemeenschappen in harmonie samenleven – kan alleen door participatie in het maatschappelijk en politiek veld. Erkenning van deze gemeenschappen in de samenleving is de eerste stap: wat maakt deze gemeenschappen uniek en hoe zijn ze geworteld in de samenleving? Uitsluiting leidt tot vervreemding, waardoor de band met de samenleving wordt verbroken en daarbij maatschappelijke contributie verloren gaat. Dit hebben we in het verleden vaak genoeg gezien. We moeten daarom het unieke karakter van deze gemeenschappen en hun wortels in de Nederlandse samenleving erkennen om samen een grotere maatschappelijke bijdrage te leveren.

Hierbij gaat de fractie (CDA Rotterdam) op bezoek bij iedere religieuze gemeenschap in de stad, doet mee met bijvoorbeeld de mis, en gaat de dialoog aan.

Kerkenpad CDA Rotterdam
Het past christendemocraten om de brug tussen de politieke arena en de maatschappij te slaan. Hierbij speelt representatie een rol en ligt er voor een brede volkspartij als het CDA een taak. Dit kan op twee manieren:

  • Deze gemeenschappen een platform bieden om hun behoeften en uitdagingen op zowel lokaal en landelijk niveau kenbaar te maken. Het CDA Rotterdam heeft hier al een start in gemaakt met het zogeheten ‘Kerkenpad’, waarin gekeken wordt hoe de omgeving aangepast kan worden zodat deze gemeenschappen zich kunnen ontplooien. Hierbij gaat de fractie op bezoek bij iedere religieuze gemeenschap in de stad, doet mee met bijvoorbeeld de mis, en gaat de dialoog aan waarbij vervolgens mensen uit de gemeenschap worden uitgenodigd om hun verhaal te vertellen op het stadhuis voor de fractieleden;
  • Mogelijkheden bieden waarin leden van deze gemeenschappen zichzelf kunnen vertegenwoordigen binnen het CDA en daarmee binnen het politieke landschap. Gemeenschapsgerichte ledenwerving als een vervolgstap bij het Rotterdamse Kerkenpad zou de kans creëren om gemeenschappen van het maatschappelijk middenveld naar de politieke arena kunnen brengen. Het CDA Diversiteitsnetwerk kan hierin een hoofdrol in spelen op landelijk niveau.

Als brede volkspartij ligt er een verantwoordelijkheid bij het CDA om nieuwere gemeenschappen, zoals oosterse christenen, politiek te betrekken. De toegevoegde waarde? Nieuwe inzichten uit de maatschappij, talent en een ‘boost’ qua diversiteit in de partij. Laten we, net als het CDA Rotterdam, een start maken!

Ioannis Kavvadias is actief voor het bestuur van het CDA Diversiteitsnetwerk, zette zich in voor de campagne van CDA Rotterdam en liep stage bij de PMP (Roemeense EVP-partner van het CDA). Hij studeerde politicologie en bestuurskunde.