De afgelopen dagen laait het geweld in Israël helaas weer op. Wat begon met provocaties vanuit beide kanten is in korte tijd volledig geëscaleerd. Zoals meestal het geval is bij geweldsirupties in Israël zijn de oorzaken complex en is het lastig om een ‘hoofdschuldige’ aan te wijzen. Dit weerhield vele internationale politici er echter niet van om prompt partij te kiezen voor de Palestijnen. Ook meerdere Nederlandse (progressieve) parlementariërs waren er de afgelopen dagen snel bij om het Israëlische geweld te veroordelen. Over het eveneens heftige Palestijnse geweld was echter vaak geen woord te horen. Ik vind dat we Israël, als CDA, moeten steunen.

Escalatie
Pas toen de situatie verder escaleerde doordat Hamas zich er vanuit Gaza met grof geweld mee begon te bemoeien, veranderde het internationale discours enigszins en kwam er ook kritiek op de Palestijnse zijde. Vanuit Nederland klonk dit geluid het duidelijkst bij de SGP, CU en PVV, drie partijen die van oudsher warme banden met Israël onderhouden. Hiermee is de Nederlandse politiek ook in deze casus weer netjes gesegregeerd in het conservatievere ‘pro-Israël’-kamp en het progressievere ‘pro-Palestina’-kamp, zoals dat altijd weer gebeurt bij het oplaaien van het conflict in deze regio.

Het CDA neemt hierin meestal – zoals bij zoveel onderwerpen – een middenpositie in. Deze positie lijkt met het oog op de complexiteit van het conflict gerechtvaardigd, maar doet geen recht aan de situatie zoals deze zich momenteel in Israël aan het ontvouwen is.

Ongelijke soorten geweld
Het Israëlische geweld van de afgelopen dagen richtte zich op de relschoppers die vanuit de Al-Aqsamoskee de Tempelberg onveilig maken met stenen en zwaar vuurwerk. De reactie daarop van Hamas om honderden raketten af te vuren op burgerdoelen in Tel Aviv, Ashkelon en andere Israëlische steden is echter een actie van een totaal andere aard. Het is een onnodige verdere escalatie van het conflict, waardoor nu al meerdere onschuldige Israëlische burgers het leven hebben gelaten. Israël zag zich daardoor genoodzaakt om luchtaanvallen uit te voeren op de lanceerinstallaties en commandoposten van Hamas in de Gazastrook, maar niet voordat het Israëlische leger de burgers in Gaza gewaarschuwd had om uit de buurt te blijven van deze Hamas-bolwerken. Bolwerken die Hamas overigens bewust zo dicht mogelijk bij of zelfs in civiele panden plaatst.

Het CDA zwijgt echter vooralsnog in alle talen.

Het is dit onderscheid – het bewust uitlokken en veroorzaken van burgerslachtoffers door met name Hamas en het zoveel mogelijk proberen te voorkomen van burgerdoden door Israël – dat maakt dat het ‘morele gelijk’ flink in het voordeel van Israël uitvalt. Politici die er een paar dagen geleden vlot bij waren om Israël te veroordelen voor het geweld op de Tempelberg maar zwijgen over de raketaanvallen van Hamas presenteren een onvolledig verhaal.

Wie zwijgt..?
Het CDA zwijgt echter vooralsnog in alle talen. Noch op officiële partijkanalen, noch op het persoonlijke account van onze politiek leider Wopke Hoekstra wordt de ellende die Hamas momenteel neer laat dalen op Israëlische burgers veroordeeld. De enige reactie tot nog toe is een neutrale boodschap op de Facebookpagina van Mustafa Amhaouch waarop opgeroepen wordt tot de-escalatie.

Dit is een gemiste kans voor onze partij die juist nu wel wat stelling en kleur kan gebruiken. Natuurlijk hoeft het CDA niet blindelings alle onnodig provocerende acties van Netanyahu goed te keuren en dienen mensenrechtenschendingen door Israël ook veroordeeld te worden wanneer die zich voordoen.

Het CDA zou het echter vanuit de waarde van publieke gerechtigheid wel wat vaker op mogen nemen voor Israël.

Publieke gerechtigheid
Het CDA zou het echter vanuit de waarde van publieke gerechtigheid wel wat vaker op mogen nemen voor Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten en de enige plek waar het Joodse volk zich echt gevrijwaard van antisemitisme kan voelen. Maar bovenal zou het ons als CDA’ers sieren als we een duidelijke streep trekken bij de recente acties van Hamas en ons voor nu als één blok achter Israël zouden scharen.

Job van den Broek is CDA-lid te Utrecht.