Ratels en spandoeken, een joelende menigte. Potten en pannen die de boosheid van het publiek kracht bij zetten. In vier jaar actieve politiek heb ik dat precies één keer meegemaakt, en toen was ik het nog met de boze mensen eens ook. Als keurige CDA’er heb ik een praatje gemaakt met een aantal demonstranten, maar ik bewoog me toch een beetje ongemakkelijk tussen de spandoeken. Snel naar de raadszaal, want hoe ik het ook eens was met het protest, er is altijd nuance.

In die vier jaar actieve politiek, zag ik ook hoe politieke partijen die iets minder hebben met de nuance van het CDA omgaan met protest. Ze gaan er gewoon naast staan met een spandoek, en kapen desnoods de hele demonstratie voor eigen gewin.

Boze burger

De boze burger is inmiddels een archetype geworden, en een democratische factor van belang. Ik zal me hier niet aan duiding wagen, maar op één of andere manier hebben wij, bestuurders, politici, een hele groep mensen verloren. Het gaat om de samenleving, niet de overheid. Om een land waar iedereen een taak heeft. Waar we een eerlijke economie tot stand brengen. Herkenbaar?

Dat zijn de eerste drie van de zeven principes van het CDA die Sybrand Buma in 2013 presenteerde. Het was een prachtige aftrap voor een herontdekking van de bron van de christendemocratie. Maar ik heb nog nooit een CDA’er boos zien worden toen met deze principes gemarchandeerd werd, door wie dan ook.

Tempelplein

Volgens mij mogen we wel wat vaker boos worden. Dat is geen oproep om de nuance te verliezen, maar wel een appel om te leren van de heilige woede die andere partijen wel in zich lijken te hebben. Waar onrecht is, mag dat benoemd worden. De werkelijkheid is vaak complex, maar soms blijft ook na het zoeken van nuance allesverzengende oneerlijkheid over.

Trap dan de tafels van de handelaren op het tempelplein omver, want zo sta je naast de mensen die het onrecht treft. Omver die tafels, als niet iedereen een taak krijgt, of de eerlijke economie geweld aangedaan wordt. Principes zijn principes.

Erik Drenth is theoloog en wethouder van onderwijs en economische zaken namens het CDA in de gemeente Hoogezand-Sappemeer