Nu doorpakken. Het is sinds de campagne een wat beladen term, maar recente ontwikkelingen vragen om een dergelijke aanpak. Op 11 augustus publiceerde ik, samen met Janny Bakker-Klein, het artikel ‘Anders kijken – Politiek vanuit het hart’. Daarin doen wij een oproep aan onze CDA-fractie in de Tweede Kamer en aan onze CDA-bewindspersonen om te luisteren en handelen ‘vanuit je hart’. Wopke Hoekstra heeft een eerste stap gezet, en daarbij wil hij vasthouden aan samenwerking en de noodzakelijke structurele oplossingen. Ik roep hem als partijleider én alle CDA-ers met hem op om nu samen de vervolgstappen te zetten.

Ruimte voor de dialoog
Juist om de ruimte te geven voor de dialoog en de inbreng van betrokkenen zijn dit stappen die we met elkaar ‘vanuit het hart’ moeten bespreken en vervolgens ook daadwerkelijk invullen. Hieronder doe ik een voorstel voor enkele van de vervolgstappen die gewenst zijn:

Zij aan zij
De visie van het rapport ‘Zij aan zij’ voluit omarmen en gebruiken in onze uitvoering. Daarbij deze visie in de breedte actualiseren en concretiseren, met gebruik van de visies van Derk Boswijk, Henri Bontenbal en Richard van Zwol, én samen met alle betrokkenen in ons land. ‘Vanuit het hart’ laten zien waar we voor staan.

Breder kijken
Niet alleen de drie actuele crises (koopkracht, stikstof, migratie) aanpakken, dat is niet genoeg! We moeten breder en integraal kijken, daar liggen ook de oplossingen voor schijnbare dilemma’s. Dan kun je met elkaar structuren en problemen ‘omdenken’, geen doelen afzwakken, maar juist vergroten en versnellen:

Bij koopkracht hoort ook de opdracht van kansengelijkheid en samenleven met perspectief voor jong en oud. Bij stikstof hoort ook de bredere problematiek van klimaat, waterhuishouding en energietransitie. We moeten en kunnen nu een nieuwe brede basis zetten met perspectief voor iedereen van goede wil. Bij migratie horen ook de uitdagingen voor voldoende & goed opgeleide arbeidskrachten, en de woningmarkt’.

Niet alleen de drie actuele crises (koopkracht, stikstof, migratie) aanpakken, dat is niet genoeg!

Compassie
Ons als sociale CDA-ers steeds opnieuw met ‘politiek vanuit het hart’ laten zien, niet alleen als rationele, goedbedoelende denkers, maar authentiek, met empathie en compassie luisteren, denken en doen. En zo een betekenisvolle bijdrage voor de samenleving leveren!

Empathie
Erkennen dat we, als CDA, zaken te lang op zijn beloop hebben gelaten, waaronder de stikstofcrisis, de arbeidsmarkt en de migratie. Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren geeft een goed voorbeeld als zij het opneemt voor de minister van Natuur en Stikstof. Er is nu een stap gezet om het contact met de samenleving te herstellen. Daarbij past ook een reactie met empathie om duidelijk te maken dat er nu wel snel maatregelen nodig zijn, met een excuus naar minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof, voor het opzoeken van de media. Misschien kon het niet anders, maar het verdient niet de schoonheidsprijs.

Sociaal contract
Omarm ook het sociale contract van Pieter Omtzigt en laat zien dat christendemocraten die betrouwbare, rechtvaardige en transparante overheid willen zijn. Keer op keer met open vizier en met vertrouwen in de samenleving.

Natuurlijk moeten we meehelpen de branden nu te blussen, maar dan wel ‘vanuit het hart’. En meteen ook veel breder durven kijken, oplossingen en restricties omdenken en onorthodoxe maatregelen samen bespreken en uitvoeren.

Kortom: Nu doorpakken!

Gert-Jan van Dommelen werkte bij IBM, zet zich in voor het Rotary End PlasticSoup initiatief en werd tijdens zijn studie geïnspireerd voor een sociaal CDA door zijn hoogleraar Piet Steenkamp.