Dit artikel is gebaseerd op interviews met enkele expats en is geschreven in samenwerking met de CDA-fractie Eindhoven.

Afgelopen jaar bleek Eindhoven, de stad van PSV en Philips, de sterkste bevolkingsgroei te hebben binnen Nederland. Het gaat om maar liefst 22 nieuwelingen per 1000 inwoners in een stad van meer dan 200 000 inwoners. Deze bevolkingsgroei kwam voornamelijk door migratie.

De lichtstad is aantrekkelijk voor expats die willen werken in de innovatieve technische sector. Eindhoven is hierdoor een mozaïek van culturen en talen geworden. Desondanks vroeg René Peters zich af of het noodzakelijk is dat Eindhoven mensen aantrekt uit alle omstreken van de wereld. In dit opiniestuk beargumenteer ik dat het CDA deze diversiteit moet nastreven aan de hand van het voorbeeld van Eindhoven.

De dynamische motor
Het is onduidelijk of migranten naar een gebied met een sterke economie trekken of dat de komst van migranten een sterke economie faciliteert. Ondanks dit ‘kip-en-eiprobleem’ levert de expatgemeenschap een cruciale bijdrage aan de Eindhovense economie. Nederland zou moeite hebben om zonder deze expatgemeenschap de technologische sector draaiende te houden.

Het feit dat expats relatief gemakkelijk een Nederland visum kunnen krijgen, zorgt ervoor dat de Brainport een technologische pionier kan zijn.

Expats versterken tevens de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het feit dat expats relatief gemakkelijk een Nederland visum kunnen krijgen, zorgt ervoor dat de Brainport een technologische pionier kan zijn. Eindhoven kan alleen vanwege de cruciale rol van expats een directe concurrent zijn van zowel de Republiek als Volksrepubliek China.

Over de schutting heen kijken.
Daarnaast zorgen migranten voor een dynamische cultuur. Met gemiddeld meer culturen dan Amsterdam is Eindhoven een bruisende stad. Tegelijkertijd brengt dit uitdagingen met zich mee. Het is namelijk moeilijk om met iemand in contact te komen als je niet bent opgegroeid met dezelfde tv-programma’s of zelfs dezelfde taal spreekt. Toch werkt het in Eindhoven.

Er is een relatief vreedzame gemeenschap ontstaan waarbij iedereen bijdraagt aan deze gemeenschap met als gevolg dat Eindhoven zowel financieel als cultureel rijk is. Het mooie van deze Eindhovense dynamiek? Je hoeft alleen maar over de schutting te kijken.

Diversiteit is nodig zodat wij uitgedaagd worden in ons wereldbeeld.

De pauw met een divers pluimage
Voormalig premier Ruud Lubbers was een standvastige verdediger van de multiculturele samenleving. In de afgelopen jaren is men echter gaan twijfelen en gaan lonken naar een terugkeer naar ‘joods-christelijke’ waarden. In de praktijk betekent dit dat er argwanend gekeken wordt naar mensen met een niet ‘westerse’ achtergrond.

Het CDA als christendemocratische partij weet echter dat je soms een buitenstaand perspectief nodig hebt voordat iets duidelijk wordt. Als er geen alternatieve perspectieven zijn dan roest de maatschappij vast. In de Eindhovense research and development sector is het van belang bij nieuwe innovaties dat er niets over hoofd wordt gezien en daar helpen verschillende perspectieven bij. Diversiteit is nodig zodat wij uitgedaagd worden in ons wereldbeeld. Het is de taak van de maatschappij om ervoor te zorgen dat iedereen kan reflecteren op zijn of haar eigen wereldbeeld. Dit is niet mogelijk wanneer diversiteit van alle talen en culturen in de kiem wordt gesmoord.

Dit betekent niet dat migratie enkel roze geur en maneschijn is. Er zitten natuurlijk ook nadelen aan die zeker benoemd moeten worden. Dit artikel ging echter alleen over de positieve kanten van immigratie. Het volgende artikel in deze reeks zal gaan over de keerzijde van de migratiemedaille.

Tom van Erp is een masterstudent Politiek en Parlement aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is gespecialiseerd in sociale politiek en migratie. In het kader van zijn studie loopt hij stage bij de redactie van Christendemocraat.nl.