De laatste jaren is het concept van diversiteit steeds belangrijker geworden, soms tot het punt dat politieke partijen die hun kandidatenlijsten niet op orde hebben erop afgestraft worden tijdens verkiezingen. Diversiteit was één van de doorslaggevende factoren, wat ons betreft, voor de verkiezingsnederlaag van het CDA in 2021. Het CDA zou een nieuw christendemocratisch verhaal moeten uitdragen. Een herconceptualisatie van diversiteit speelt hier een kernrol in.

Een herdefiniëring van diversiteit
Hoewel het CDA niet direct bekend staat om diversiteit in de praktijk, is dit verre van wat je zou verwachten op basis van de christendemocratische kernwaarden. Namelijk, gespreide verantwoordelijkheid vereist verspreide representatie en daarbij ook de kans om verantwoordelijkheid te nemen als individu of gemeenschap. Het concept van Publieke gerechtigheid en solidariteit houdt in dat iedereen ongeacht zijn of haar achtergrond gelijk behandeld wordt en creëert ruimte voor mensen en groepen om zich te kunnen uiten.

Vanuit christendemocratisch perspectief, definiëren wij diversiteit dan ook als volgt:

De kans voor iedere gemeenschap om de verantwoordelijkheid te nemen om zijn unieke karakter, waarden en normen te kunnen representeren binnen de politiek en die tot leven te kunnen brengen in de maatschappij.

Door middel van het maatschappelijk bijdragen van verschillende perspectieven of door uitdagingen binnen de gemeenschappen te kunnen overwinnen wordt diversiteit waargemaakt. Dit gaat verder dan een verkiezingslijst inkleuren of quota’s, het gaat om ieders kans om maatschappelijke verantwoordelijkheid (als gemeenschap) te pakken.

Op elke verkiezingsnederlaag moet een reflectiemoment volgen.

De rol van diversiteit in het christendemocratisch verhaal
Op elke verkiezingsnederlaag moet een reflectiemoment volgen. Dit beseffende, heeft het CDA de focus verlegt naar een verhaal van ‘minder ik, meer wij.’ Het ‘wij’ gedeelte vereist vertrouwen. Dit vertrouwen kan worden teruggewonnen door actieve inclusie. Een partij die naar diversiteit streeft met betrekking tot haar leden is een partij die met zijn tijd meegaat en de problemen bottom-up wil aanpakken. Burgers met diverse achtergronden vormen de basis van een volkspartij, en daarmee een deel van het fundament van de maatschappij en de politiek.

Het CDA kan veel meer voor elkaar krijgen als het ervoor zorgt dat elke gemeenschap en elk individu de kans krijgt om zich binnen de christendemocratie te vertegenwoordigen en mee te denken.

Van intern naar extern
Het CDA heeft de wil om te werken aan inclusie en een partij te worden die diversiteit uitstraalt. Echter, pas zodra wij de diversiteit binnen onze partij begrijpen, kunnen wij iets betekenen voor deze gemeenschappen. Dit kan op de volgende manieren:

Ten eerste, de verhalen van CDA’ers met diverse achtergronden naar de voorgrond brengen (bijvoorbeeld in de vorm van thematische sprekersavonden): waarom kiezen zij voor het CDA? Hoe verhoudt hun culturele achtergrond zich tot de christendemocratie? Wat speelt er in hun gemeenschappen?

Omarm het ‘volks’ in volkspartij.

Ten tweede: de discussie rondom diversiteit moet breder getrokken worden en met EVP-partners bediscussieerd worden: hoe verschillen de conceptualisaties van diversiteit tussen bijvoorbeeld Duitse en Nederlandse christendemocraten met Griekse en Roemeense christendemocraten en wat kunnen we hiervan leren en op nationaal en Europees niveau toepassen?

Ten derde: het CDA-offensief ‘Vereniging Nederland’ richt zich op het steunen van verenigingen die het vanwege maatschappelijke ontwikkelingen moeilijk hebben. Het CDA moet licht schijnen op de verenigingen die verscheidene minderheden bij staan in hun integratie, cultuur en ontwikkeling.

Ten slotte: gemeenschapsgerichte ledenwerving gecombineerd met constante dialoog. Gemeenschappen moeten begrepen worden om geholpen te worden en iedereen moet de kans krijgen om zich via lidmaatschap binnen het CDA te kunnen representeren. Het is aan ons allen om iedereen te laten beseffen dat het christendemocratische gedachtegoed niet vastgeketend zit aan het woord ‘christen’ en het ‘volks’ in volkspartij omarmd wordt.

Ioannis Kavvadias is actief voor het bestuur van het CDA Diversiteitsnetwerk, zette zich in voor de campagne van CDA Rotterdam en liep stage bij de PMP (Roemeense EVP-partner van het CDA). Hij studeerde politicologie en bestuurskunde.

Ugur Tultak is actief in het middelbaar onderwijs, zat eerder in de werkgroep OCW van het CDJA en het CDA diversiteitsnetwerk en denkt bij het CDA Rotterdam mee over diverse stedelijke onderwerpen.