Bescheidenheid is niet het eerste wat je zou associëren met een lijstrekker van een politieke partij. Laat staan voor een partij die van oudsher meedeed om de strijd in het torentje. Voor het CDA liggen de kaarten anders op tafel. De nieuwe lijstrekker van het CDA zal op de uitslagenavond van 22 november 2023 de nieuwe grondhouding voor het CDA moeten kunnen laten zien. Bescheiden, inhoudelijk en constructief.

De nacht voorbij!

”De nacht is pas voorbij als we voldoende licht hebben om het gezicht van de ander te kunnen zien.” Dit Hebreeuwse gezegde is dé parallel voor de menselijke maat. Ieder mens telt. Ieder mens verdient een menswaardige behandeling. Dat leert ons de toeslagenaffaire, de Groningse compensatie, de stikstofaffaire en ga zo maar door. Iedereen kan bedenken waar de overheid het in het laatste decennium heeft laten liggen. De overheid ziet het gezicht van haar inwoners niet meer. Het CDA is bij uitstek de partij om daar verandering in te brengen. Haar nieuwe lijsttrekker moet dit kunnen uitdragen en dient daarvan de verpersoonlijking te zijn. Wie moet het gaan doen?

De overheid ziet het gezicht van haar inwoners niet meer.


Voor het CDA staat er straks ongetwijfeld een zeer getalenteerde ploeg menselijke politici klaar. Aangestuurd door een verbindende christendemocraat. Maar wie gaat het doen? Nog 7 dagen. Er wordt vast gewerkt met een profiel een visie en met een strategie. Als betrokken leden voegen wij daar graag een checklist aan toe.

Criteria

Tien belangrijke criteria voor de lijstrekker van het CDA:

#CriteriumScore
1Gericht op minder overheid, minder markt en meer samenleving. Geen zanger van ‘de opera van het individualisme, maar van het Hooglied van de coöperatieve samenleving. 
2Passend bij een volkspartij met een politiek antwoord op het evangelie, een partij waar ruimte is voor religie en overtuigingen van verschillende gezindten. 
3Verandering mogelijk kunnen maken en het wantrouwen in de politiek terugdringen. Laat voorbeeldgedrag zien, met 100% integriteit als #1, iemand die staat voor waarden en normen, voor respect en waardering, zonder onbescheiden te zijn. 
4Dienend of liefdevol leiderschap in praktijk kunnen brengen, politiek diaken zijn en diaconaal werken in praktijk kunnen brengen.  
5Meer Christendemocraat dan Conservatief-democraat met visie voor de lange termijn en gericht op CDA-beginselen. 
6Gericht op rechtvaardigheid met oog voor het adagium ‘ieder mens telt’ om rechtvaardigheid te verbinden met solidariteit. 
7Boven de hectiek van Haagse mediacratie staan, het oordeel kunnen uitstellen en niet gelijk twitteren. Iemand die thuis is in wet- en wetgevingsproces. 
8Een politicus die in een gespleten politiek landschap verbindend kan zijn, ongeacht of zijn of haar partij lid van de coalitie of oppositie is. Werkend aan parlement dat meer is dan de som der delen. 
9Geen ‘pianist op de Titanic’, iemand die slecht nieuws kan brengen én het kan vertalen naar wel afgewogen actie. 
10Bescheiden dat zeker, maar ook iemand met een wel onderbouwde mening. Trouw aan het ambt van volksvertegenwoordiger, vanuit ‘zie de mensch’ en gericht op de inhoud, 

De selectiecommissie zou de beschikbare kandidaten langs bovenstaande lijst kunnen leggen. Volgens mij loopt zij of hij rond in onze geledingen. Of misschien moeten we toch eens bellen met de Onderzoeksraad voor Veiligheid…?

Erik-Jan Kreuze is raadslid in Hoogeveen en commissielid CDA Drenthe. Marco van Zandwijk is raadslid voor het CDA in Culemborg en werkzaam voor Kenniscentrum Ruimte-OK.