Verkiezingsslogans als “Nu doorpakken” lijken te ontkennen dat we een partij zijn met prachtige grondbeginselen. Op basis van juist díe grondbeginselen moeten we het CDA weer opbouwen. Het CDA moet geen VVD-light worden, stelde Jonathan van de Gronden onlangs op deze website. In dit artikel reageert Alexander Ploeg daarop en stelt dat het CDA echter ook geen D66-light moet worden, maar terug moet gaan naar haar eigen grondbeginselen.

Publieke gerechtigheid
Het nieuwe sociaal contract van Omtzigt moet integraal worden overgenomen door het CDA. Toegang tot de rechtsstaat moet altijd worden gegarandeerd. De slachtoffers van de toeslagenaffaire moeten weten dat een partij als het CDA naast hen staat. Bij publieke gerechtigheid hoort ook een ‘harde kant’ wat inhoudt dat fraudeurs en illegalen worden aangepakt. Als het gaat om publieke gerechtigheid heeft het CDA zich de afgelopen jaren te weinig hardgemaakt voor ‘normen en waarden’ en de samenleving als gemeenschap. Hét punt waarmee burgers het CDA associëren werd onbenut gelaten. Helaas wordt er intern ook te weinig waarde gehecht aan normen en waarden, zoals is gebleken in de omgang met Omtzigt en de keuze voor verkiezingsslogans. Juist het CDA moet, ook intern, een voorbeeldrol vervullen.

Verkiezingsslogans als “Nu doorpakken” lijken te ontkennen dat we een partij zijn met prachtige grondbeginselen.

Gespreide verantwoordelijkheid
Beslissingen moeten genomen worden zo dicht mogelijk bij de leefwereld van burgers. Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat er ook moet worden gekeken naar de Europese Unie, waar een democratisch tekort de legitimiteit momenteel beschadigt. Het CDA kan hier, in samenwerking met de ChristenUnie, kritischer over zijn. Samenwerken is goed, de EU moet focussen op een aantal belangrijke internationale kerntaken zoals klimaatbeleid, belastingen voor multinationals, defensie, en verder moet er zoveel mogelijk op lagere schaalniveaus worden besloten. Zo kan het draagvlak voor de EU groot blijven.

Het CDA heeft lage- en middeninkomensgroepen jarenlang verwaarloosd en moet weer oog voor hen krijgen.

Solidariteit
Solidariteit speelt al jaren, zo niet decennia, een té marginale rol binnen het CDA. Het CDA heeft samen met de VVD vaak een liberaal economisch beleid gevoerd: multinationals en ondernemers kregen alle ruimte. De afschaffing van de dividendbelasting werd helaas ook door het CDA verdedigd. Dit terwijl mensen met lage- en middeninkomens juist meer zouden moeten profiteren van de economische groei. Het CDA heeft deze inkomensgroepen afgelopen jaren verwaarloosd en moet weer oog voor hen krijgen.

Het CDA wordt soms verweten niet solidair te zijn met migranten. Het CDA zou barmhartiger moeten zijn. Maar wat is er asociaal aan streng migratiebeleid en zoveel mogelijk opvang in de regio? Veel migranten willen zelf in de eigen regio blijven, er is ook veel steun bij de Nederlandse bevolking voor het huidige beleid. Streng migratiebeleid is niet asociaal. Nederland kan niet de hele wereld opvangen. Extremen aan beide zijden, zoals Wilders en Baudet, maar ook de Woke-gemeenschap, moeten scherp van weerwoord worden voorzien. Het CDA moet pal blijven staan voor godsdienstvrijheid en doorgaan met het huidige migratiebeleid.

Als we met Wopkiaanse inhoudsloze verkiezingsslogans doorgaan of ons profileren als ‘light’ versies van andere partijen heeft het CDA geen toekomst.

Rentmeesterschap
Rentmeesterschap (duurzaamheid) betekent denken aan de planeet, haar bewoners en aan de portemonnee (People, Planet, Profit). Met haalbaar en betaalbaar klimaatbeleid is er een mooie balans gevonden. Ambitieuzer klimaatbeleid gaat ten koste van draagvlak. Wie gaat de rekening betalen van het klimaatbeleid? Om succesvol te zijn moet het CDA draagvlak behouden bij burgers, boeren en bedrijven. Veel klimaatdoelen kunnen worden behaald met innovaties. Veel meer investeren in kennis en wetenschap, naast de gelden die al naar klimaatbeleid gaan, is noodzakelijk. Kortom, het CDA moet blijven inzetten op haalbaar en betaalbaar klimaatbeleid.

Inhoud voorop?
Als we met Wopkiaanse inhoudsloze verkiezingsslogans doorgaan of ons profileren als ‘light’ versies van andere partijen heeft het CDA geen toekomst. Als we daarentegen de uitgangspunten weer de centrale plek geven die ze verdienen is er wellicht weer hoop voor het CDA in de Nederlandse politiek.

Alexander Ploeg is CDA-lid.