De afgelopen week waren we aanwezig bij een ontmoeting tussen Marnix van Rij en CDA leden. De boodschap was kritisch en raakt de essentie: Handel vanuit je hart, wees duidelijk waar je voor staat en handel vanuit de christendemocratische waarden. Maar wat betekent dit concreet voor de boeren die zich in hun bestaan bedreigd voelen, voor de mensen die hun zorgverzekering opzeggen omdat ze anders de vaste lasten niet meer kunnen betalen? Voor hardwerkende mensen met een modaal inkomen, die nu al bij de voedselbank moeten aankloppen om hulp?

Wat gaat er in ons land toch zo gruwelijk mis?
Juist: we doen het niet samen, niet ‘zij aan zij’.

Zij aan zij
Het CDA kwam in 2020 met een nieuw toekomstperspectief: ‘Zij aan zij’, dat door een brede CDA-achterban enthousiast werd ontvangen. We wilden ons met hart en ziel inzetten voor een nieuwe cultuur van betrokkenheid en openheid, voor een samenleving waarin we elkaar vertrouwen, in het besef dat er dankzij de ander iets goeds kan opbloeien. Vanuit onze kernwaarden oplossingen vinden voor de uitdagingen in onze samenleving, in balans met de schepping, en omkijken naar elkaar.

Er is in onze partij geen gebrek aan kennis of goede wil. Er is iets anders aan de hand.

Een minister van landbouw horen zeggen dat de boeren na onteigening toch gewoon ander werk kunnen doen is tenenkrommend. Het gaat om perspectief voor mensen, die voor onze voedselvoorziening en ook voor onze waterhuishouding en natuurbeheer zorgdragen.

Een premier horen zeggen dat het te complex is om mensen die een zorg- of huurtoeslag hebben een extra steuntje in de rug te geven gaat voorbij aan de gevoelde wanhoop van mensen die aan het eind van de maand hun schulden weer verder zien toenemen.

Dienende politiek
Dat dit gebeurt, is vanuit het oogpunt van onze christendemocratische waarden niet te begrijpen.

‘Zij aan zij’ staan met de mensen in het land waarvoor de politiek dienend behoort te zijn, dát is onze opdracht.

We zien Derk Boswijk dat ook doen, in zijn talloze werkbezoeken aan de boeren. En we zien Marnix van Rij dit momenteel doen tijdens zijn werkbezoeken. Wat opvalt bij het lezen van alle moties en artikelen van onze landelijke CDA-fractie is de gedegenheid ervan. Er is in onze partij geen gebrek aan kennis. Ook niet aan goede wil. Er is iets anders aan de hand.

Zij aan zij willen staan begint met het oprecht en zonder oordeel luisteren naar al die reële verhalen van gewone mensen. Dat is niet luisteren vanuit ‘het hoofd’ en vanuit alle kennis die er is, maar luisteren vanuit ‘het hart’. Aansluiten bij de leefwereld van al die mensen in kwetsbare situaties. Zij snakken ernaar om gehoord en gezien te worden.

Het CDA moet krachtig stelling nemen tegen het huidige stikstofbeleid.

Afstand nemen
Vanuit het toekomstperspectief waar we als CDA voor staan kan het niet anders dan dat we krachtig stelling nemen tegen de huidige technocratische aanpak van het stikstofbeleid, het armoedebeleid, de gevolgen van de inflatie voor de koopkracht en het belastingbeleid. Zo willen we dit als CDA niet. Het moet echt anders. Handelen vanuit onze christendemocratische waarden betekent dat we zichtbaar maken dat voor ons ieder mens van waarde is. Dat ieder mens tot zijn recht moet kunnen komen in de relatie tot anderen. Het gaat om handelen vanuit het vertrouwen dat mensen betrokken zijn bij elkaar, bij de samenleving en de toekomst.

Het is nog niet te laat om vanaf nu écht zij aan zij de problemen in ons land tegemoet te treden. Daarmee maken we duidelijk waar we voor staan: Tegen verdere polarisatie en vóór politiek vanuit het hart van onze samenleving. ‘Anders kijken’ om samen oplossingen te vinden: Politiek vanuit het hart.

Janny Bakker-Klein was wethouder in de gemeente Huizen. Zij promoveerde op het thema van de responsieve overheid. Momenteel is zij voorzitter van de RvB van Movisie.

Gert-Jan van Dommelen werkte bij IBM, zet zich in voor het Rotary End PlasticSoup initiatief en werd tijdens zijn studie geïnspireerd voor een sociaal CDA door zijn hoogleraar Piet Steenkamp.